Oddziały

Sprawdź czy PMI działa w Twoim regionie i co może Ci zaoferować.
Spotykaj się z innymi sympatykami PMI i kierownikami projektów na naszych wydarzeniach.
Bierz udział w szkoleniach i warsztatach. Zaangażuj się w wolontariat.

Project Management Institute działa na całym świecie w oparciu o regionalne struktury.
Polski Oddział PMI, czyli PMI Poland Chapter (PMI PC), początkowo działał jako niezależne zgrupowania pasjonatów zarządzania projektami.
Aktualnie, PMI PC podzielony jest na Oddziały regionalne (tzw. Branches) oraz zespoły, i to właśnie one są siłą napędową całego Stowarzyszenia.

Oddziały regionalne PMI PC działają w obecnej formie od 2007 roku, kiedy to powołano pierwszych sześć oddziałów w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi.
Od tamtej pory do struktury PMI PC dołączyły również oddziały: Lubuski, Kujawsko-Pomorski, Śląski oraz Szczeciński.

W sierpniu 2019 powołany został oddział Podkarpacie, finalizując aktualną listę Oddziałów PMI PC.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi Oddziałami regionalnymi i do uczestnictwa w regionalnych inicjatywach PMI PC.


PMI PC Oddział Gdańsk działa od 2008 roku.
Flagowym wydarzeniem oddziału jest
konferencja NTPM.

Krakowski oddział PMI Poland Chapter istnieje od 2007 roku i jest jednym z najdłużej działających oddziałów PMI w Polsce.
Największe wydarzenie oddziału to konferencja PAM Summit.

Oddział działa od 2013 roku. Głównym celem oddziału jest budowanie społeczności osób związanych z project management’em.

Celem PMI PC Oddział Lubuskie jest tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, rozwijania umiejętności i budowania trwałych relacji biznesowych.

PMI PC Oddział Łódź to społeczność prowadząca projekty po ludzku (łódzku).
Flagowym projektem oddziału jest
konferencja PM2.

Jako najmłodszy Oddział PMI PC, Podkarpacie promuje profesjonalizm w zarządzaniu projektami w biznesie, w organizacjach i ośrodkach akademickich.

Oddział Poznań to oddział z największą liczbą zrealizowanych webinarów w PMI PC.
Flagowym wydarzeniem Oddziału jest konferencja PMPiada.

PMI PC Silesia Branch działa nieprzerwanie od 2013 roku, zrzeszając praktyków i pasjonatów zarządzania projektami na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Flagowym projektem Śląskiego Oddziału PMI jest konferencja PMMania.

Oddział powstał w 2015 roku i od tego momentu zorganizował m.in. ponad 40 seminariów oraz 2 edycje konferencji Highway to Project Management.

PMI PC Oddział Warszawa powstał w 2007 roku i skupia się na budowaniu kompetencji managerskich wśród lokalnych praktyków zarządzania projektami.

Działa już od 2007 roku skupiając w swoim zespole praktyków zarządzania projektami, osoby z bogatym doświadczeniem i niekwestionowanymi sukcesami w zarządzaniu oraz chęcią i pasją do dzielenia się swoją wiedzą.