Oddziały

Sprawdź czy PMI działa w Twoim regionie i co może Ci zaoferować. Spotykaj się z innymi sympatykami PMI i kierownikami projektów na naszych wydarzeniach. Bierz udział w szkoleniach i warsztatach. Angażuj się w wolontariat.

Project Management Institute działa na całym świecie w oparciu o regionalne struktury. Polski Oddział PMI, czyli PMI Poland Chapter (PMI PC), początkowo działał jako niezależne zgrupowania pasjonatów zarządzania projektami. Aktualnie PMI PC podzielony jest na Oddziały regionalne (tzw. Branches) i to właśnie one są siłą napędową całego Stowarzyszenia. To dzięki Oddziałom regionalnym PMI PC rośnie w siłę, zdobywa kolejnych Wolontariuszy i realizuje projekty zmieniające polską rzeczywistość i postrzeganie obszaru PM.

Oddziały regionalne PMI PC działają w obecnej formie od 2007 roku, kiedy to powołano pierwszych sześć oddziałów w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi. Od tamtej pory do struktury PMI PC dołączyły również oddziały: Lubuski, Kujawsko-Pomorski, Śląski oraz Szczeciński. Obecnie kolejne lokalizacje starają się o dołączenie do PMI PC i wspólne budowanie społeczności upowszechniającej dobre praktyki i wysokie standardy PM oraz zaangażowanej w projekty CSR.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi Oddziałami regionalnymi i do uczestnictwa w regionalnych inicjatywach PMI PC.