Zarząd PMI Poland Chapter

Poznaj zarząd stowarzyszenia

Gabriel Sznajder

Prezes Zarządu
PMI PC

gabriel.sznajder@pmi.org.pl

 

Monika Podkowińska

Członek Zarządu
ds. Finansów

monika.podkowinska@pmi.org.pl

Aleksander Adamski

Członek Zarządu
ds. Marketingu i Komunikacji

aleksander.adamski@pmi.org.pl

Mirosław Dąbrowski

Członek Zarządu
ds. IT

miroslaw.dabrowski@pmi.org.pl

Michał Dziamski

Członek Zarządu
ds. Wolontariuszy

michal.dziamski@pmi.org.pl

Mateusz Jasny

Członek Zarządu
ds. Członkostwa i Administracji

mateusz.jasny@pmi.org.pl

Piotr Jeleniewski

Członek Zarządu
ds. Rozwoju Zawodowego

piotr.jeleniewski@pmi.org.pl

Ewa Serwa

Członek Zarządu
ds. Rozwoju Regionalnego

ewa.serwa@pmi.org.pl

Michał Serwa

Członek Zarządu
ds. Kontaktu z Biznesem

michal.serwa@pmi.org.pl

Damian Szczęsny

Członek Zarządu
ds. Współpracy z Uczelniami

damian.szczesny@pmi.org.pl

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Szczepański

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

grzegorz.szczepanski@pmi.org.pl

Jakub Polaszek

Członek
Komisji Rewizyjnej

jakub.polaszek@pmi.org.pl

 

Szymon Górnik

Członek
Komisji Rewizyjnej

szymon.gornik@pmi.org.pl