Zarząd PMI Poland Chapter

Poznaj zarząd stowarzyszenia

Tomasz Grochowski

Prezes Zarządu
PMI PC

tomasz.grochowski@pmi.org.pl

 

Kamila Majcher

Członek Zarządu
ds. Finansów

kamila.majcher@pmi.org.pl

Kornelia Hendżak

Członek Zarządu
ds. Marketingu i Komunikacji

kornelia.hendzak@pmi.org.pl

Alan Zajączkowski

Członek Zarządu
ds. IT

alan.zajaczkowski@pmi.org.pl

Joanna Adamska

Członek Zarządu
ds. Wolontariuszy

joanna.adamska@pmi.org.pl

Aneta Wereszczak

Członek Zarządu
ds. Członkostwa

aneta.wereszczak@pmi.org.pl

Ryszard Kołodziej

Członek Zarządu
ds. Profesjonalnego Rozwoju

Ryszard.kolodziej@pmi.org.pl

Magdalena Sobantka

Członek Zarządu
ds. NGO

magdalena.sobantka@pmi.org.pl

Dawid Świątkiewicz

Członek Zarządu
ds. Kontaktu z Biznesem

dawid.swiatkiewicz@pmi.org.pl

Damian Szczesny

Członek Zarządu
ds. Współpracy z Uczelniami

damian.szczesny@pmi.org.pl

Michał Prorok

Członek Zarządu
ds. Wydarzeń

michal.prorok@pmi.org.pl

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Kowalska

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

katarzyna.kowalska@pmi.org.pl

Łukasz Strzelec

Członek
Komisji Rewizyjnej

lukasz.strzelec@pmi.org.pl

 

Przemysław Kotecki

Członek
Komisji Rewizyjnej

przemyslaw.kotecki@pmi.org.pl