Zarząd PMI Poland Chapter

Prezes Zarządu
PMI PC

Członek Zarządu
ds. Finansów

Członek Zarządu
ds. Marketingu

Członek Zarządu
ds. IT

Członek Zarządu
ds. Wolontariuszy

Członek Zarządu
ds. Członkostwa

Członek Zarządu
ds. Profesjonalnego Rozwoju

Członek Zarządu
ds. NGO

Członek Zarządu
ds. Kontaktu z Biznesem

Członek Zarządu
ds. Młodych Profesjonalistów

Członek Zarządu
ds. Wydarzeń


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Członek
Komisji Rewizyjnej

Członek
Komisji Rewizyjnej