Proces certyfikacji

1. Kwalifikacja do egzaminu

Wszystkie certyfikaty PMI wymagają osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, edukacji lub obu tych kryteriów przed złożeniem wniosku. Należy podać szczegółowe informacje o posiadanym doświadczeniu i / lub edukacji, dlatego najlepiej jest zebrać i przygotować te informacje przed otwarciem aplikacji.

Aby szczegółowo poznać wymagania niezbędne do dopuszczenia do egzaminu, zapoznaj się z podręcznikiem dotyczącym certyfikacji, która Cię interesuje. Każdy certyfikat posiada unikalne kryteria dopuszczenia.

2. Wypełnienie i złożenie wniosku

Po upewnieniu się, że spełniasz kryteria kwalifikacyjne, nadszedł czas na złożenie wniosku. Zgromadź informacje wymienione poniżej:

  • Informacje kontaktowe – e-mail, adres, numer telefonu
  • Osiągnięte wykształcenie – ukończona szkoła lub uczelnia, osiągnięty poziom wykształcenia, data ukończenia studiów
  • Doświadczenie praktyczne – szczegóły projektów, programów, portfeli, nad którymi pracowałeś, w tym liczba przepracowanych godzin, daty zatrudnienia, rola, szczegóły organizacji, referencje i podsumowanie doświadczenia
  • Edukacja w obszarze danego certyfikatu – nazwy ukończonych kursów, instytucje prowadzące, daty i liczba godzin szkoleniowych
  • Po otwarciu aplikacja pozostanie aktywna przez 90 dni, umożliwiając jej uzupełnianie w dogodnym czasie. Niezłożona aplikacja po 90 dniach zostanie automatycznie zamknięta.

Wskazówka: Aby szybko ukończyć aplikację, zbierz wszystkie potrzebne informacje i dokumentację przed jej otwarciem. W przeciwnym razie prawdopodobnie zajmie Ci to kilka sesji.

3. Przegląd wniosku

Po otrzymaniu Twojego wniosku zweryfikujemy, czy spełniasz kryteria kwalifikacyjne oraz czy Twoje doświadczenie i / lub wykształcenie są prawidłowe i zgodne z wytycznymi podanymi w podręczniku certyfikacji.

Zazwyczaj okres rozpatrywania wniosku zajmuje 5–10 dni, w zależności od certyfikacji. Po zakończeniu wyślemy Ci wiadomość e-mail, umożliwiającą przejście do następnego kroku.

Jeśli będziemy mieć pytania lub problemy z aplikacją, prześlemy Ci e-mailem dalsze instrukcje i wskazówki.

W ramach każdej certyfikacji losowo wybiera się określony procent wniosków do kontroli. PMI przeprowadza audyty wniosku, aby potwierdzić doświadczenie i / lub edukację udokumentowane w aplikacjach certyfikacyjnych. Celem audytu jest zwiększenie wiarygodności programu certyfikacji i posiadaczy certyfikacji. Więcej informacji o audycie wniosku znajdziesz w sekcji FAQ (w języku angielskim).

Procesy aplikacyjne certyfikacji Program Management Professional (PgMP) i Portfolio Management Professional (PfMP) zawierają dodatkowy etap przeglądu panelowego. Po zakończeniu wstępnego przeglądu panel posiadaczy certyfikacji PMI oceni podsumowania doświadczeń w celu potwierdzenia kwalifikacji.

4. Płatność

Po zatwierdzeniu wniosku nadszedł czas na dokonanie płatności, co umożliwi przejście do ostatniego etapu. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem zapłaty jest nasz system certyfikacji online.

Po otrzymaniu płatności wyślemy Ci e-mailem numer kwalifikacyjny, którego użyjesz do zaplanowania terminu egzaminu. Egzamin można zdawać przez okres jednego roku i przystąpić maksymalnie trzy razy.

5. Umówienie terminu egzaminu

Po zakwalifikowaniu się, PMI prześle Ci e-mailem instrukcje planowania egzaminu wraz z Twoim kodem kwalifikacyjnym, który będzie potrzebny podczas planowania terminu egzaminu. Możesz umówić się na egzamin online lub telefonicznie. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku certyfikacji oraz w instrukcjach planowania egzaminów. Ostatnią czynnością jest samo przystąpienie do egzaminu.

Chcesz stworzyć plan nauki do egzaminu?

Wskazówki:

  • Przejrzyj podręcznik certyfikacji i zarys treści egzaminu – wyjaśnią format egzaminu i tematy, które mogą się na egzaminie pojawić.
  • Czytaj bieżące książki i artykuły w obszarach tematycznych dotyczących danej certyfikacji.
  • Ucz się! Rozważ skorzystanie z kursu przygotowującego do egzaminu i utworzenie grupy studentów ze swoimi kolegami lub przyjaciółmi.