Inicjatywy CSR

PMI to nie tylko twarda wiedza dotycząca zarządzania projektami. Wśród wielu naszych inicjatyw mamy także takie, których głównym celem jest pozytywne oddziaływanie na lokalną społeczność, zgodnie z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu.


English Summer/Winter Camp

Charytatywny projekt PMI Gdańsk, organizowany corocznie od 2005 roku w postaci kolonii letnich, a od 2010 roku – również zimowych. W trakcie obozu dzieci z lokalnych rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz znajdujących się w trudnej sytuacji dostają możliwość nauki języka angielskiego i podstaw zarządzania projektami.


Project Management Kids Camp

Charytatywna inicjatywa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia PMI, skierowana do dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. Jej celem jest organizacja letniego, dwutygodniowego obozu, w trakcie którego dzieci mają okazję poznać ideę zarządzania projektami zgodną ze standardami PMI, przedstawioną w sposób przystępny i dostosowany do wieku odbiorców.


Kraków Branch Kids Camp

Charytatywne wydarzenie organizowane przez PMI Oddział Kraków, podczas którego realizowane są marzenia dzieci o niezapomnianych wakacjach. W trakcie obozu dzieci uczą się budować, wdrażać i zarządzać projektami, rozwijając przy tym swoje talenty, umiejętności i mocne strony.


Junior Camp

Charytatywny program organizacji kolonii dla dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym. Podczas obozu dzieci uczą się języka angielskiego (codzienne 3-godzinne lekcje prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów), a także biorą udział w licznych warsztatach, grach i aktywnościach prowadzonych przez wolontariuszy. Ponadto organizowane są zajęcia dotyczące zarządzania projektami, które dostosowane są do wieku uczestników.