Strefa PMI

Strefa PMI to jedyne wydawane regularnie czasopismo o zarządzaniu projektami w Polsce

Strefa PMI jest kwartalnikiem wydawanym przez Project Management Institute Poland Chapter. Misją magazynu jest szerzenie wiedzy o najlepszych praktykach w zarządzaniu projektami, programami i portfelami oraz promowanie zarządzania projektami w środowiskach biznesowych i naukowych. Pragniemy dzielić się najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie i inspirować naszych Czytelników w poszukiwaniu drogi rozwoju zawodowego.

Strefa PMI

Dla kogo?

Mamy ambicję tworzyć pismo skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z zarządzaniem projektami. Od pasjonatów agile po twardych zwolenników tradycyjnych metodyk i standardów. Od początkujących adeptów sztuki zarządzania projektami po ekspertów i wybitnych specjalistów w swoim obszarze. Od członków zespołów projektowych po menedżerów portfeli. Od mikroprzedsiębiorców po członków zarządów dużych firm, instytucji sektora publicznego i prywatnego. Od studentów zainteresowanych projektami po badaczy naukowych, wykładowców i profesorów zarządzania.

Kto tworzy Strefę PMI?

Jesteśmy gronem praktyków zarządzania projektami z różnych branż i „obszarów” project managementu. Ale przede wszystkim jesteśmy pasjonatami – łączy nas ciągłe dążenie do odkrywania nowej wiedzy i dzielenia się nią jak najszerzej. Nasz kwartalnik traktujemy nie jako cel sam w sobie, ale jako środek do upowszechniania wiedzy o zarządzaniu projektami i rozwijania świadomości wagi projektów dla rozwoju ludzi, społeczeństwa i państwa. Wierzymy, że to ważne i pragniemy w ten sposób razem z PMI Poland Chapter współtworzyć społeczność praktyków i miłośników zarządzania projektami.

Jak dostać Strefę PMI?

Każdy numer Strefy PMI jest dostępny do pobrania z oficjalnej strony kwartalnika. Drukowane egzemplarze są dostępne na wydarzeniach PMI w całej Polsce.