PMI Poland Chapter Kraków Branch

 

Krakowski oddział PMI Poland Chapter istnieje od 2007 roku i jest jednym z najdłużej działających oddziałów PMI w Polsce. Realizujemy warsztaty rozwojowe z zakresu zarządzania projektami oraz umiejętności przywódczych. Współpracujemy z czołowymi uczelniami regionu, w tym z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, AGH oraz organizacjami studenckimi na tych uczelniach.

PMI Poland Chapter Kraków na Facebook’u

PMI Poland Chapter Kraków na Linkedin

Realizujemy różne programy i wydarzenia rozwojowo-networkingowe, w tym:

 • Konferencja PAM Summit (Project and Analysis Management Summit) – pierwsza w Polsce i Europie konferencja dla project managerów i analityków biznesowych (www.pamsummit.com).
 • WinPM (Women in Project Management) Kraków – cykl wydarzeń skierowany do kobiet zainteresowanych tematyką zarządzania projektami.
 • PMI Unplugged – cykl nieco mniej formalnych spotkań z ekspertami o tematyce zarządzania projektami.
 • Uczelniane Igrzyska Zarządzania Projektami – ogólnopolskie zawody w zarządzaniu projektami dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.
 • PMI Kraków Kids Camp to obozy rozwojowe dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie.


Krakowski oddział PMI PC w liczbach:

 • +120 seminariów i webinariów
 • 5 edycji międzynarodowej konferencji PAM Summit
 • 3 edycje PMI Kraków Kids Cam
 • 750 uczestników w ramach programu WinPM
 • 1 edycja wydarzenia PMI Unplugged
 • 23 wolontariuszek i wolontariuszy

Wydarzenia w PMI PC Kraków

Luty, 2024

Skład

Tomasz Kaczor

Lider Oddziału

tomasz.kaczor@pmi.org.pl

Ewa Zagajewska

Lider ds. Wydarzeń

ewa.zagajewska@pmi.org.pl

Aleksandra Buka

Zespół ds. Wydarzeń

aleksandra.buka@pmi.org.pl

Andrzej Trzeciak

Zespół ds. Wydarzeń

andrzej.trzeciak@pmi.org.pl

Edyta Babiarz

Zespół ds. Wydarzeń

edyta.babiarz@pmi.org.pl

Paulina Głogowska

Zespół ds. Wydarzeń

paulina.glogowska@pmi.org.pl

Mikołaj Kubiński

Zespół ds. Wydarzeń

mikolaj.kubinski@pmi.org.pl

Agnieszka Bochacka

Lider ds. Współpracy z Biznesem

agnieszka.bochacka1@pmi.org.pl

Tomasz Wieczorek

Zespół ds. Współpracy z Biznesem

tomasz.wieczorek@pmi.org.pl

Kamil Rąpała

Lider ds. Edukacji

kamil.rapala@pmi.org.pl

Grzegorz Raś

Lider ds. NGOs

grzegorz.ras@pmi.org.pl

Karol Kowalik

Zespół ds. NGOs

karol.kowalik@pmi.org.pl

Katarzyna Łazarska

Lider ds. Komunikacji

katarzyna.lazarska@pmi.org.pl

Mateusz Gański

Lider ds. Finansów

mateusz.ganski@pmi.org.pl

Konrad Świerczek

Lider ds. IT

konrad.swierczek@pmi.org.pl

Katarzyna Chudoba

Lider ds. Wolontariuszy

katarzyna.chudoba@pmi.org.pl