PMI Poland Chapter Kraków Branch

 

Krakowski oddział PMI Poland Chapter istnieje od 2007 roku i jest jednym z najdłużej działających oddziałów PMI w Polsce. Realizujemy warsztaty rozwojowe z zakresu zarządzania projektami oraz umiejętności przywódczych. Współpracujemy z czołowymi uczelniami regionu, w tym z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, AGH oraz organizacjami studenckimi na tych uczelniach.

PMI Poland Chapter Kraków na Facebook’u

PMI Poland Chapter Kraków na Linkedin

Realizujemy różne programy i wydarzenia rozwojowo-networkingowe, w tym:
• Klub PMI Kraków skierowany do członków PMI z regionu Małopolski. Aktualnie spotkania ze względu na wirtualną formę, otwarte są także dla członków PMI z innych regionów,
• WinPM (Women in Project Management) Kraków skierowany do kobiet zainteresowanych tematyką zarządzania projektami,
• PM Cafe skierowany głównie do młodych adeptów zarządzania projektami (na czas pandemii został zawieszony),
• PMI Kraków Kids Camp to obozy rozwojowe dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie,
• PAM Summit (Project and Business Analysis Management Summit) to pierwsza w Polsce i Europie konferencja dla project managerów i analityków biznesowych.

• Mistrzostwa Polski PMI PC w tenisie ziemnym – wydarzenie o charakterze sportowo-integracyjnym skierowane do wolontariuszy PMI PC.


Krakowski oddział PMI PC w liczbach:

  • +100 seminariów i webinariów
  • 3 edycje międzynarodowej konferencji PAM Summit (ponad 300 uczestników w pierwszej edycji)
  • 3 edycje PMI Kraków Kids Cam
  • 750 uczestników w ramach programu WinPM

Wydarzenia w PMI PC Kraków

Czerwiec, 2023

Skład

Tomasz Kaczor

Dyrektor Zarządzający

tomasz.kaczor@pmi.org.pl

Ewa Zagajewska

Lider ds. Wydarzeń

ewa.zagajewska@pmi.org.pl

Aleksandra Buka

Zespół ds. Wydarzeń

aleksandra.buka@pmi.org.pl

Andrzej Trzeciak

Zespół ds. Wydarzeń

andrzej.trzeciak@pmi.org.pl

Edyta Babiarz

Zespół ds. Wydarzeń

edyta.babiarz@pmi.org.pl

Paulina Głogowska

Zespół ds. Wydarzeń

paulina.glogowska@pmi.org.pl

Mikołaj Kubiński

Zespół ds. Wydarzeń

mikolaj.kubinski@pmi.org.pl

Agnieszka Bochacka

Lider ds. Współpracy z Biznesem

agnieszka.bochacka1@pmi.org.pl

Tomasz Wieczorek

Zespół ds. Współpracy z Biznesem

tomasz.wieczorek@pmi.org.pl

Kamil Rąpała

Lider ds. Edukacji

kamil.rapala@pmi.org.pl

Grzegorz Raś

Lider ds. NGOs

grzegorz.ras@pmi.org.pl

Gabriela Gawarecka

Zespół ds. NGOs

gabriela.gawarecka@pmi.org.pl

Karol Kowalik

Zespół ds. NGOs

karol.kowalik@pmi.org.pl

Katarzyna Łazarska

Lider ds. Komunikacji

katarzyna.lazarska@pmi.org.pl

Mateusz Gański

Lider ds. Finansów

mateusz.ganski@pmi.org.pl

Konrad Świerczek

Lider ds. IT

konrad.swierczek@pmi.org.pl

Katarzyna Chudoba

Lider ds. Wolontariuszy

katarzyna.chudoba@pmi.org.pl