Czy masz wrażenie, że projekty w Twojej organizacji wzajemnie się wykluczają?

Czy wszystkie inicjatywy zawsze prowadzą do wspólnego celu?

Czy Twoja organizacja wyciąga wnioski z zakończonych już projektów?

Podejście do przedstawionych pytań jest częścią dojrzałości projektowej organizacji, o której mówić będziemy już 24. lutego 2022 o godzinie 18:00! Wydarzenie jest organizowane przezOddział Kraków PMI Poland Chapter oraz zostanie poprowadzone przez dra hab. Mateusza Juchniewicza, prof. SGH, kierownika Katedry Zarządzania Projektami SGH. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbudować organizację dojrzałą projektowo, a co za tym idzie – zwiększyć jej efektywność, koniecznie dołącz do nas. Poruszymy nieoczywiste tematy modeli dojrzałości projektowej, historii tej dziedziny i możliwości jej rozwoju. 

Zapraszamy na webinar 24.02.2022 o 18:00!

BIO

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH
Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami, innych studiów podyplomowych, MBA oraz doktoranckich. Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych (m. in. budowanie dojrzałości projektowej organizacji) wdrożeniowych (m. in. wdrażanie metodyk, biur zarządzania projektami, usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych. Współpracuje zarówno z sektorem publicznym (m. in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, inne jednostki sektora finansów publicznych) jak i prywatnym (głównie firmy z sektora energetycznego, zbrojeniowego, transportowego, B+R, budownictwa). Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej dojrzałości projektowej organizacji. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, Professional Scrum Master i AgilePM®), portfelami (MoP®) i ryzykiem (M_o_R®). Członek PMI i IPMA.