Change Management dla PM: nowa „moda” w zarządzaniu wdrożeniami?” to temat pierwszego w 2021 roku webinarium organizowanego przez Oddział Kraków PMI Poland Chapter! 

Webinarium poprowadzi Krzysztof Ogonowski, Prezes Silfra Consulting, polskiej firmy doradczo-szkoleniowej, będącej częścią światowej sieci Prosci. 

W organizacjach coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na dostarczenie produktów projektu w czasie, budżecie, zgodnie z wymaganiami…, ale także na potrzebę efektywnego stosowania wdrażanych rozwiązań przez ich użytkowników. Coraz częściej wykorzystywane są konkretne narzędzia i metody, które pozwalają tę potrzebę zaadresować. Coraz częściej także wprost oczekuje się tego od osób realizujących projekty. 

W praktyce, zarządzanie zmianą jest niezbędne dla sukcesu we wszystkich tych projektach, które niosą istotne zmiany dla pracowników. Są to np. reorganizacje, fuzje i przejęcia, wdrażanie nowych strategii, nowych produktów, transformacje organizacji, etc. – w ostatnim czasie zwłaszcza digitalizacja działalności czy też robotyzacja i automatyzacja procesów. Wiele z nich nie przynosi zakładanych rezultatów właśnie z powodu niewystarczającego zaadresowania ryzyk ludzkich.

Podczas spotkania, Krzysztof Ogonowski podzieli się swoim prawie dwudziestoletnim praktycznym doświadczeniem w we wdrażaniu zmian w organizacjach w Polsce i w Europie oraz wraz z uczestnikami postara się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Na czym polega Change Management, czy rzeczywiście jest to „nowa moda” w zarządzaniu projektami i jak może wpłynąć na sukces wdrożenia?
  2. Na czym polega praca Change Managera, czy jest to nowa rola w projekcie, czy raczej zakres obowiązków PM?
  3. Jakie są główne korzyści dla PM z efektywnej realizacji Zarządzania Zmianą w projekcie?
  4. Czy Change Management, to nowa rola, czy zakres obowiązków dla PM?
  5. W jaki sposób PM może efektywnie współpracować z Change Managerem?

Zapraszamy na webinarium!

BIO

Krzysztof Ogonowski 

Prezes Silfra Consulting, polskiej firmy doradczo-szkoleniowej, będącej częścią światowej sieci Prosci, lidera w zakresie Change Management. Jego prawie dwudziestoletnie doświadczenie konsultingowe związane jest z projektami obejmującymi wdrożenie istotnych zmian i przekształceń organizacyjnych w największych firmach działających w Polsce i w Europie w sektorze usług dla biznesu, branży finansowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, IT i w firmach infrastrukturalnych. Od 5 lat w szczególności zajmuje się zmianami związanymi z digitalizacją, robotyzacją i automatyzacją procesów, współpracując blisko z firmami z branż technologicznych. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie szkoleniowe i akademickie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zmianą i rozwoju przywództwa. Pierwszy w Polsce certyfikowany Instruktor PROSCI w zakresie zarządzania zmianą. Jest członkiem-założycielem globalnego stowarzyszenia ACMP – Association of Change Management Professionals, odpowiedzialnym za ACMP Europe, członkiem PMI i IPMA, a także coachem ICC oraz certyfikowanym instruktorem PROSCI w zakresie zarządzania zmianą. Jest mówcą publicznym, występuje na konferencjach w Polsce i na świecie oraz na zamkniętych wydarzeniach firmowych.


Profil LI: https://www.linkedin.com/in/krzysztof-ogonowski-9aa5331/