Nieważne, jak dobrze wyglądał plan.
Nieważne, że Stefan przewidział tyle ryzyk.
I tak coś się wydarzy. Coś, czego nie zaplanował, ani nie przewidział.
I tak trzeba będzie coś zmienić…

Chyba nie zdarzył się jeszcze projekt, w którym wszystko odbyło się według planu i nie były potrzebne żadne zmiany. Projekt w którym nic nie zaskoczyło kierownika projektu.

Tym razem Stefan dowie się, jak radzić sobie z nieznanym.