Talent Triangle Workshop for Beginners
cykl warsztatów on-line dla osób rozpoczynających swoją karierę w zarządzaniu projektami.

Celem wydarzenia jest wsparcie początkujących i ambitnych osób w rozwoju ich kompetencji, niezbędnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami. 

Doświadczenie eksperci i wieloletni praktycy przekażą uczestnikom wydarzenia podstawy kompetencji zawartych w PMI Talent Triangle. 

Warsztaty będą obejmowały trzy obszary:

  • Przywództwo,
  • Zarządzanie strategiczne,
  • Techniczne zarządzanie projektami.

Z każdego obszaru do wyboru będzie jeden z dwóch warsztatów. Podczas składania aplikacji należy zaznaczyć preferowany temat. Na każdego uczestnika przypadają trzy, półtoragodzinne spotkania. 

Całość wydarzenia  zamknie webinar, mówiący o nowych technologiach w zarządzaniu projektami. 

Do projektu ostatecznie wybranych zostanie 60 osób w drodze rekrutacji, która rozpocznie się pod koniec sierpnia. Dobór kandydatów będzie uzależniony od ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji, co będzie weryfikowane poprzez formularz zgłoszeniowy.

PMI PC Oddział Warszawa wraz z Patronami wydarzenia przygotował wiele bonusów przydatnych w dalszym rozwoju dla uczestników wydarzenia. 

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny znajdziesz na stronie: https://ttwb.pmi.org.pl