Zespoły projektowe często mierzą się z różnego rodzaju wyzwaniami. Zmiany, ryzyka, konflikty i inne zagadnienia projektowe wymagają szybkich i nierzadko nieszablonowych reakcji. W trakcie prelekcji Rafał Czarny (Inprogress Design Lab) przedstawi zasady prowadzenia efektywnych sesji kreatywnych. Uczestnicy dowiedzą się, kiedy brainstorming jest efektywny, czym jest i kiedy stosować brainwriting, oraz jak można wykorzystać gamestorming. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane narzędzia pracy zdalnej, które ułatwiają prowadzenie sesji kreatywnych w trybie online.

Webinar poprowadzi Rafał Czarny, dyrektor ds. innowacji i rozwoju w Inprogress Design Lab, projektant procesów, produktów i usług z 12-letnim stażem, psycholog, facylitator i trener biznesu. Jest jednym z nielicznych akredytowanych trenerów metodyki Process Iceberg® Tony’ego Manna (dotyczącej facylitowania pracy zespołów) w Polsce.

Pracuje zarówno online z zespołami rozproszonymi jak i stacjonarnie ze zorganizowanymi grupami. Polega wyłącznie na metodach stworzonych w oparciu o dowody, demaskując mity i nieskuteczne praktyki. Twórca metodyki DTMethod® – podejścia pozwalającego prowadzić skuteczne spotkania Design Thinking. Autor książki opisującej metodykę DTMethod.

Dzięki udziałowi w wydarzeniu możesz uzyskać 1,5 punktu PDU.