This is the third time (!) when the Disciplined Agile PMI PC Team and the Disciplined Agile Community in Poland have the pleasure of serving you another dose of DA knowledge!

This time the December meeting will take place in a unique December atmosphere, because our exceptional speaker – Scott Ambler – will tell us about the practical approach to Disciplined Agile. 

Scott is a Co-founder of the Disciplined Agile (DA) toolkit, Agile Modeling (AM) and Agile Data (AD) methodologies. He’s also a Canadian Software Engineer. Currently Vice President and Chief Scientist for Disciplined Agile at Project Management Institute. 

He is also a speaker at many conferences around the world. In July 2006, Scott joined the IBM Canada team as Chief Agile and Lean Methodologist for IBM Rational.

Scott Ambler is the author of many books and publications about object-oriented software development, software process, Agile Scaling Model (ASM), Agile Database Techniques, Agile UP (Unified Process) and about Disciplined Agile Delivery, also the co-author of the book “Choose Your WoW”. Scott will help us dispel doubts about the place of DA approach among other agile methods of work and will answer the most common questions asked during DA implementation in our organization.

If you are interested in:

  • how to get to know the secrets of DA in practice
  • finding out what are the differences between DA and standard Agile frameworks
  • obtaining information on what challenges the DA can respond to
  • and how to practically implement the DA in the organization

You can learn all of this and much more from Scott Ambler on December 13! 

The meeting will start at 19.00 on the Zoom platform. During the meeting, it will be possible to ask questions in chat and live. The event is 90 minutes in duration. The event will be held in English. Admission is free. The link to the meeting will be sent by e-mail on the day of the event at the latest.

The number of places is limited. You can also earn PDU points for attending this event.

Make sure to book a date and be with us!


To już trzeci (!) raz, kiedy Zespół ds. Disciplined Agile PMI PC oraz Społeczność Disciplined Agile mają przyjemność zaserwować Wam kolejną dawkę wiedzy o DA! 

Tym razem grudniowe spotkanie odbędzie się w wyjątkowej grudniowej atmosferze, gdyż  o praktycznym ujęciu Disciplined Agile opowie nam wyjątkowy prelegent – sam Scott Ambler – współtwórca zestawu narzędzi Disciplined Agile (DA) oraz metodyk Agile Modeling (AM) i Agile Data (AD), kanadyjski inżynier oprogramowania. 

Aktualnie wiceprezes i główny naukowiec ds. Disciplined Agile w Project Management Institute. Przemawia na licznych konferencjach na całym świecie. W lipcu 2006 r. Scott dołączył do zespołu IBM w Kanadzie jako Główny Metodolog Agile i Lean dla IBM Rational.

Scott Ambler jest autorem wielu książek oraz publikacji traktujących o obiektowym wytwarzaniu oprogramowania, procesie oprogramowania, Modelu Skalowania Agile (ASM), Technikach Baz Danych Agile, Agile UP (ang. Unified Process). 

Jest również autorem wielu książek z zakresu Disciplined Agile Delivery, a także współautorem pozycji “Choose Your WoW”. Scott pomoże nam rozwiać wątpliwości towarzyszące umiejscowieniu podejścia DA w  świecie innych zwinnych metod pracy, jak również odpowie na najczęstsze pytania stawiane podczas wdrażania DA w organizacjach.

Jeśli jesteś zainteresowany:

  • poznaniem tajników DA w ujęciu praktycznym
  • dowiedzeniem się jakie są różnice pomiędzy DA a standardowymi framework’ami zwinnymi
  • uzyskaniem informacji, na jakie wyzwania może odpowiadać DA
  • oraz jak praktycznie podejść do wdrażania DA w organizacji

Tego i o wiele, wiele więcej możesz dowiedzieć się, od samego Scotta Amblera będąc z nami już 13 grudnia!

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 na platformie Zoom. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań na czacie oraz live. Długość wydarzenia przewidywana jest na 90-ąt minut. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim. Wstęp jest bezpłatny. Link do spotkania będzie przesłany w wiadomości e-mail najpóźniej w dniu wydarzenia.

Liczba miejsc ograniczona. Za udział w wydarzeniu możesz otrzymać punkty PDU.

Koniecznie zarezerwuj termin i bądź z nami!