Disciplined Agile

Zacznij w tym miejscu

Prawdziwa zwinność biznesowa nie bierze się ze stosowania struktur, ale z wolności. Disciplined Agile (DA) pomoże Ci poznać dostępne dla Ciebie opcje i wskaże Ci najlepsze możliwe kroki. DA jest zestawem narzędzi, który wykorzystuje setki praktyk agile, aby doprowadzić Cię do wyboru najlepszego sposobu pracy dla Twojego zespołu lub organizacji. Jako metoda zorientowana na cel, DA zapewnia solidne podstawy dla zwinności biznesowej, dzięki czemu ludzie, zespoły i organizacje mogą korzystać z prostych wskazówek w celu usprawnienia swoich procesów. Nasza podstawowa rada brzmi: zacznij od miejsca, w którym jesteś, rób to, co potrafisz najlepiej w danej sytuacji i zawsze staraj się  doskonalić. Skorzystaj z materiałów na niniejszej stronie, aby określić, gdzie jesteś dzisiaj i potraktuj to jako źródło informacji do wykorzystania DA w przyszłości.

Szybkie wprowadzenie do Disciplined Agile

Disciplined Agile (DA) to w dużej mierze zestaw narzędzi, a nie struktura czy ramy postępowania. DA koncentruje się na decyzjach, które należy wziąć pod uwagę, dostępnych opcjach i kompromisach z nimi związanymi.

W każdym zespole można skorzystać z praktyk DA do zidentyfikowania intencji i działań, które powinno się podjąć, aby można było dokonać najlepszych wyborów dostosowanych do kontekstu twojej sytuacji. W praktyce DA przenika przez cztery obszary:

  • Sposób myślenia. DA opiera się na fundamentach agile i lean w celu uwzględnienia realiów organizacji.
  • Ludzie. DA opisuje role, obowiązki i struktury zespołu.
  • Przepływ. DA przedstawia dynamiczne aspekty procesów za pomocą za pomocą dwóch diagramów: cyklu życia i przepływu pracy.
  • Praktyki. DA wyróżnia techniki, m.in. proste diagramy celów oraz wysokopoziomowe listy dostępnych praktyk, które pomagają zespołom dopasować swój proces i posunąć się do przodu.

Poznaj Disciplined Agile (DA) Mindset

Sposób myślenia Disciplined Agile został ujęty w formę, która łączy ze sobą zasady, obietnice oraz wytyczne – jak zostało to przedstawione na rysunku 1. Praktycy DA utożsamiają się z poniższymi zasadami – zatem zobowiązują się, że będą przyjmować sposób zachowania zgodny z nimi oraz będą przestrzegać poniższych wytycznych. Każdy aspekt dotyczący Disciplined Agile Mindset ma swój cel:

  • Zasady. Zasady stanowią filozoficzną podstawę dla osiągnięcia zwinności biznesowej. Opierają się zarówno na konceptach szczupłego zarządzania (lean) oraz ciągłego przepływu (flow).
  • Obietnice. Obietnice są kontraktami, które zawieramy z członkami naszego zespołu, naszymi interesariuszami oraz innymi osobami w naszej organizacji, z którymi wchodzimy w interakcję. Obietnice określają zbiór zdyscyplinowanych zachowań, które umożliwiają nam efektywną i profesjonalną współpracę.
  • Wytyczne. Poniższe wytyczne pomagają nam być bardziej efektywnymi w naszym sposobie pracy (WoW) oraz w ciągłym udoskonalaniu go.

Rys. 1.  Sposób myślenia Disciplined Agile 

Źródło: https://www.pmi.org/disciplined-agile/start-here

Sprawdź nasze Social Media