PMI Chapter Xchange Event

Różnorodność w zarządzaniu projektami.

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z serii #PMIChapterXchange.
Różnorodność to nie tylko kwestia płci, ale również zróżnicowanie pod względem osobowości, rasy, wieku, kultury, religii, tła społeczno-ekonomicznego i wielu innych aspektów.

Różnorodność w zespole oznacza różnice w perspektywach, doświadczeniach, umiejętnościach i cechach osobowości członków. 

Jednym z najważniejszych aspektów różnorodnych zespołów jest to, że posiadają one szerokie spektrum myślenia i podejścia do problemów. Członkowie o różnych umiejętnościach i perspektywach wzajemnie się uzupełniają i inspirują. Rozmaite spojrzenia na dany problem oznaczają większą liczbę możliwych rozwiązań. 

Jak zatem budować zespoły oparte na różnorodności? 

Czy takie zespoły mogą mieć wpływ na wyniki naszych projektów? 

Czy zbyt duża różnorodność może prowadzić do chaosu?

Przyłącz się do liderów i menedżerów projektów z różnych zakątków świata na wyjątkowym wydarzeniu #pmichapterXchange, które jest owocem współpracy 25 chapterów PMI.

📅 16 czerwca 2023
⏰ 16:00 – 18:00
📌 1,5 PDU

 👉 Rejestracja