Please scroll down for English version

PMI Poland Chapter jest częścią inicjatywy PMI ChapterXchange, która skupia 24 Chaptery Project Management Institute z całego świata!

Inicjatywa zapoczątkowana została przez PMI Mumbai Chapter. Jej celem jest wymiana doświadczeń, najlepszych praktyk i uczenie się od siebie.

Na przestrzeni lat zarządzanie łańcuchem dostaw ewoluowało od redukcji kosztów, poprawy wydajności do zapewniania najwyższej jakości obsługi klienta. Nie chodzi tylko o terminowe dostarczenie zamówienia. Chodzi też o zrobienie wszystkiego we właściwym czasie — przed, w trakcie i po dostawie zamówienia.

Złożony łańcuch dostaw wymaga zarządzania wieloma interesariuszami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wydarzenie odbędzie się 15 lipca 2022 r. o 16:00 – 18:00.

Za udział w wydarzeniu otrzymasz 1,5 PDU!

Zarejestruj się

Complex Supply chain requires managing multiple stakeholders both external and internal. Is it only that? 

Over the years supply chain management has evolved from cost reduction, and improving efficiency to providing a superior customer experience. It’s not simply about getting the order to the customer on time; it’s about doing everything at the right time—before, during, and after order delivery.

Want to know more ?

Join us to hear thrilling project management stories from Polar Expeditions, Military and Rescue Operations, and Wilderness Exploration. 

Join project leaders and managers from across the globe for a #pmichapterXchange collaborative event of 24-way collaboration between the PMI Chapters of; Mumbai, Czech Republic, Netherlands, South Africa, South Florida, United Kingdom, Sri Lanka, Phoenix, New Zealand, Zimbabwe, Indonesia, Gujarat, Lima Peru, Southern Alberta, Sao Paulo, Kenya, Ghana, Greece, Puget Sound, Poland, Alaska, United Arab Emirates, Bangladesh, and Nigeria while we explore Project Management for Supply Change Management.

Wait no more:

Register to be part of this event on 

Date: July 15, 2022

Time: 19:30 – 21:30 IST/ 16:00 – 18:00 CEST

1,5 PDU applies for the participation in the event.

Register here