Nieustanny rozwój powinien być wpisany w DNA każdego profesjonalnego project managera. Wysoki poziom kompetencji osoby zarządzającej projektami czy programami w organizacji ma bowiem realny wpływ na sukces projektu. Dlatego zarówno organizacje, jak i sami PM-owie skupiają się na sukcesywnym i ustrukturyzowanym inwestowaniu w rozwój kompetencji osób zarządzających projektami. Coraz większą wagę zyskuje różnorodna certyfikacja, a kierownicy projektów korzystają z możliwości rozwinięcia swoich umiejętności podczas webinarów, konferencji czy warsztatów. Rośnie również popularność programów mentoringowych.

Mentoring – katalizator rozwoju

Mentoring to jeden z bardziej efektywnych programów rozwojowych i przynosząca dużą skuteczność forma szkolenia i doskonalenia pracownika. Opiera się na stworzeniu ustrukturyzowanej relacji partnerskiej między mentorem a mentee, gdzie mentor jest z założenia bardziej doświadczonym w danym obszarze praktykiem. I choć głównym celem jest rozwijanie podopiecznego (mentee), to efekty są widoczne dla obu stron tej relacji.  Aby proces mentoringowy był skuteczny kluczowe są wzajemne zaufanie, zasada poufności, szacunku oraz budowanie wewnętrznej motywacji obu stron do samorozwoju, a także poszukiwania innych perspektyw spojrzenia na problematyczne zagadnienia.

Project Management Institute Poland Chapter, którego celem jest wspieranie rozwoju project managerów w Polsce, już po raz piąty organizuje program mentoringowy. Jest on skierowany do członków stowarzyszenia, którzy chcą pracować z najlepszymi praktykami, są zainteresowani rozwojem własnych umiejętności oraz zdobyciem nowego doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami.

Jako mentor kilku już edycji programu mentoringowego PMI PC muszę przyznać, że możliwość pracy z moimi mentees, wsparcie ich na drodze zarządzania własną nauką i rozwojem, a także obserwowanie tego, w jaki sposób się rozwijają, obierają ścieżkę kariery i stają się osobami, którymi chcą być, jest niezwykle satysfakcjonujące – przyznaje Joanna Bociąg, mentorka III i IV edycji programu mentoringowego PMI PC, a aktualnie project managerka kolejnej edycji.

Inspiracja bez granic

Program otwarty jest dla project managerów, którzy oczekują zrozumienia i uczenia się od doświadczonego mentora. Relacja, która za każdym razem zostaje ustalona pomiędzy mentee a mentorem na samym początku współpracy, pozwoli każdemu z mentees otrzymać indywidualną uwagę i wskazówki dostosowane do jego osobistych potrzeb i aspiracji.

W aktualnej edycji naszego programu otwieramy się również bardzo mocno na mentees z Ukrainy. Są to osoby, które znalazły się w bardzo nieoczekiwanej dla siebie sytuacji i często potrzebują wsparcia, aby móc stanąć na nogi i postawić pierwsze kroki w nowej, nieoczywistej dla siebie rzeczywistości – tłumaczy Ryszard Kołodziej, członek zarządu PMI PC ds. rozwoju profesjonalnego, a także sponsor programu.

Od mentee do mentora – kolejny krok na ścieżce rozwoju

Co daje daje uczestnictwo w programie mentoringowym mentorom i mentees? Praktycy zarządzania projektami otrzymują możliwość dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z nowymi ludźmi. Mentor stanowi wzór do naśladowania i pomaga podopiecznym w ich rozwoju osobistym, a mentee zyskuje wsparcie bardziej doświadczonego praktyka. Bardzo często uczestnictwo w programie staje się istotnym krokiem rozwoju, nie tylko zawodowego. 

W kilku ubiegłych edycjach brałam udział jako mentee – wspomina Aneta Wereszczak, członek zarządu PMI PC ds. członkostwa. – W tegorocznej edycji będę dzielić się swoimi doświadczeniami z młodszym pokoleniem project managerów jako mentor. Poczułam, że jestem już gotowa, aby stanąć po tej drugiej stronie – dodaje.

To idealny przykład na to, że idea nieustającego rozwoju i dzielenia się wiedzą jest bardzo mocno zakorzeniona w świadomości polskich project managerów. Z kolei zainteresowanie programem udowadnia, że jest to sposób zdobycie nowych umiejętności czy rozwinięcie kompetencji oczekiwanych od project managera.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie mentoring.pmi.org.pl. Do 10 czerwca można zgłosić chęć uczestnictwa w programie jako mentee. Na project managerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności, czekają doświadczeni mentorzy nie tylko z Polski.