Please scroll down for English version

PMI Poland Chapter jest częścią inicjatywy PMI ChapterXchange, która skupia 24 Chaptery Project Management Institute z całego świata!

Inicjatywa zapoczątkowana została przez PMI Mumbai Chapter. Jej celem jest wymiana doświadczeń, najlepszych praktyk i uczenie się od siebie.

Z dnia na dzień, projekty stają się coraz bardziej złożone. To, co kiedyś uważano za ekstremalne, teraz stało się normą.

Projekty realizowane w najtrudniejszych i nieprzewidywalnych warunkach są świetnym źródłem nauki. Zarządzanie nimi może nam dostarczyć cennych wskazówek jak zarządzać niepewnością i ryzykiem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Dołącz do nas, aby usłyszeć ekscytujące historie dotyczące zarządzania projektami z ekspedycji polarnych, operacji wojskowych i eksploracji dzikiej przyrody.

Wydarzenie odbędzie się 18 czerwca 2022 r. o 07:00.

Zarejestruj się

Projects are getting complex day by day. What once was considered to be under extreme conditions has now become a norm. It is more about managing evolving projects rather than the planned ones.

Projects executed under harshest and unpredictable conditions are great sources of learning. These projects can provide us with tips, tricks how to manage uncertainty and risks.

Want to know more ?

Join us to hear thrilling project management stories from Polar Expeditions, Military and Rescue Operations, and Wilderness Exploration. 

Join project leaders and managers from across the globe for a #pmichapterXchange collaborative event of 24-way collaboration between the PMI Chapters of; Mumbai, Czech Republic, Netherlands, South Africa, South Florida, United Kingdom, Sri Lanka, Phoenix, New Zealand, Zimbabwe, Indonesia, Gujarat, Lima Peru, Southern Alberta, Sao Paulo, Kenya, Ghana, Greece, Puget Sound, Poland, Alaska, United Arab Emirates, Bangladesh, and Nigeria while we explore Project Management under extreme conditions.

Wait no more:

Register to be part of this event on 

Date: June 18, 2022

Time: 10:30 – 12:30 IST/ 07:00 – 09:00 CEST

Register here https://tinyurl.com/PMUnderXtremeConditions