PMI Poland Chapter jest częścią inicjatywy PMI ChapterXchange, która skupia 24 Chaptery Project Management Institute z całego świata!

Inicjatywa zapoczątkowana została przez PMI Mumbai Chapter. Jej celem jest wymiana doświadczeń, najlepszych praktyk i uczenie się od siebie.

Zrównoważomy rozwój i społeczna odpowiedzialność pozytywnie wpływają na podstawowe funkcje organizacji biznesowych.

Włączenie inicjatyw zrównoważonego rozwoju do „business as usual” oraz realizacja tej idei okazuje się wyzwaniem dla wielu firm.

A czy my, kierownicy projektów, możemy coś zmienić?

Czy musimy ponownie przemyśleć nasze sposoby pracy, aby przyjąć zrównoważone praktyki?

Czy możemy zapewnić, że nasze projekty poprowadzą nas do zrównoważonej przyszłości?

Dołącz do liderów projektów i menadżerów z całego świata na wydarzeniu #pmichapterxchange – 24-stronnej współpracy między Chapterami PMI!

Za udział w wydarzeniu otrzymasz 1,5 PDU.

Wydarzenie odbędzie się 13 maja 2022 r. o 16:00.

Zarejestruj się