PMI Poland Chapter jest częścią inicjatywy PMI ChapterXchange, która skupia 24 Chaptery z całego świata!

Inicjatywa zapoczątkowana została przez PMI Mumbai Chapter. Jej celem jest wymiana doświadczeń, najlepszych praktyk i uczenie się od siebie.

Podczas najbliższego spotkania zaproszeni goście porozmawiają o zjawisku „Great Resignation” oraz o tym, jakie zmiany nastąpiły w zarządzaniu projektami w ostatnim czasie. 

Za udział w wydarzeniu otrzymasz 1,5 PDU.

Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. o 16:00.

Zarejestruj się