„GET iT! – jak dobrze pełnić rolę facylitatora?”, to temat kolejnego webinaru organizowanego 15. grudnia 2021 o godzinie 18:00 przez Oddział Kraków PMI Poland Chapter. Poprowadą je Sylwia i Rafał Cichowscy , z firmy Prorozvoyovo.

1. Czym jest efektywne myślenie grupowe? 

2. Dlaczego GET iT! odnosi się do „zespołowej grupowości” i co znaczy „myśleć grupowo w zespole”?

3. Jak wygląda schemat sesji GET iTowej? 

4. Jak pracować grupowo, by było to efektywne?


Jeśli chcesz poznać odpowiedzi nie tylko na te, ale również na wiele innych pytań – dołącz do nas 15.12.2021 o 18:00! Podczas dwugodzinnego webinarium Sylwia i Rafał Cichowscy poruszą tematy związane ze współpracą grupową, rozwojem liderskim i psychologią organizacji.

BIO

Sylwia Cichowska

Psycholog organizacji, doktor psychologii UJ, certyfikowana międzynarodowa konsultantka i trenerka zarządzania (MATRIK, Edexcel & BTEC Professional Qualifications), facylitatorka i profesjonalna coach. Ukończyła 2 szkoły coachingu: skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz systemowo-psychodynamiczną (EPCP oraz PRO). Była Dyrektorem ds. Nauki ICF Polska. Zrealizowała ponad 2000 godzin coachingów zespołowych i indywidualnych. Od ponad 20 lat profesjonalnie pomaga organizacjom. Zarządzała wieloma dużymi projektami rozwojowymi, współpracowała z ponad 30 zespołami. Naukowo interesuje się psychologią poznawczą i społeczną. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta. W pracy z zespołami interesuje ją transformujący wpływ zespołu – zarówno na osoby tworzące zespół, jak i na całą organizację.

Rafał Cichowski

Psycholog organizacji oraz absolwent studiów Executive MBA (National Louis University), certyfikowany międzynarodowy konsultant i trener zarządzania (MATRIK, Edexcel & BTEC Professional Qualifications), coach (EPCP i PRO) oraz facylitator efektywnego myślenia grupowego. Od ponad dwudziestu lat rozwija zespoły funkcjonalne i projektowe oraz wspiera ich liderów w lepszym pełnieniu swoich ról. Kierował wieloma projektami rozwojowymi dla organizacji, zarówno biznesowych, jak i z obszaru non-profit. Zrealizował ponad 2000 godzin coachingów indywidualnych i zespołowych oraz ponad 500 godzin facylitacji grupowych. Uczy jak łączyć w zarządzaniu i codziennej organizacyjnej rzeczywistości miękkie obszary z twardym strategicznym myśleniem. Jest autorem metody grupowego rozwiązywania problemów GET iT (Group Effective Thinking in Teams) W pracy z zespołami najbardziej pociąga go grupowe myślenie koncepcyjne, analityczne i strategiczne oraz wyzwalanie w organizacjach międzyzespołowej synergii.