27. kwietnia spotkaliśmy się online na 47. Seminarium PMI Szczecin. Tradycyjnie zaczęliśmy od przedstawienia organizacji jaką jest PMI Poland Chapter. Zorganizowany webinar prowadzony był w języku angielskim. 

Prelegentem tego spotkania był Peter M. Kaufman, który na co dzień zajmuje się mentoringiem skierowanym dla menedżerów, których język angielski nie jest językiem ojczystym nie mniej jednak w codziennej pracy z zespołem w tymże języku sposób wypowiedzi, komunikacji jest niezwykle istotny. Peter miał na celu wyjaśnić jaki wpływ ma akcent, sposób komunikowania się  na szacunek oraz autorytet w zespole podczas wypowiadania się w danej grupie docelowej. 

Peter zaczął od przedstawienia planu na seminarium, na które złożyło się 5 głównych punktów: 

 1. Czym właściwie jest akcent? 
 2. Sposób myślenia osób, które przemawiają publicznie, komunikują się w grupie. 
 3. Psychologiczne trudności pracy w języku angielskim. 
 4. 3 ćwiczenia na poprawny akcent. 
 5. Plan działania na poprawę własnych umiejętności. 

Prelegent pragnął wyjaśnić jak płynne wypowiadanie się w codziennej pracy ma wpływ na komunikację. Podał przykłady dwóch osób, których problemem na pierwszy rzut oka mógłby się wydawać niedostateczny zasób słownictwa, w rezultacie problem leżał w zupełnie innym obszarze komunikacji. Jak się okazuje sfera mentalna oraz brzmienie poprzez świadomy wygłos wypowiadanych słów są tutaj kluczowe. 

Została wykorzystana analogia gitary dla sposobu w jaki wydajemy z siebie dźwięki podczas przemowy. Na profil głosu każdego z nas składa się 5 wymiarów – KPI: 

 • Objętość, 
 • Wysokość, 
 • Wymowa, 
 • Artykułowanie – mimika podczas wypowiadania się, 
 • Tempo wypowiedzi.

Świadomość tonu głosu daje konkretny komunikat dla odbiorcy, np. podczas negocjacji wynagrodzenia. Peter radzi, opierając się na doświadczeniu w komunikacji z Polakami, którzy mówią z reguły szybko i wysoko w końcowej części zdania, by przede wszystkim obniżyć głos i zwolnić. 

Następnie Peter przeszedł do rozważań odnośnie sposobu myślenia w okolicznościach, gdy mamy do czynienia z rozmówcami w ich języku ojczystym. I znowu mamy analogię, tym razem są to lwy, które w teorii chcą rzucić się nam do gardeł. Jak się okazuje, są to jedynie pozory, a rzeczywistość pokazuje, że mamy do czynienia z miłą i cierpliwą grupą. Najważniejsze by być otwartym na komunikację, uczenie się od innych, co pozwala na zaadaptowanie się do grupy, a w dalszej perspektywie, bycie jej liderem.

Dalsza część seminarium została poświęcona angielskim samogłoskom. Peter poruszył jak poprawnie wymawiać samogłoski, istotę ich wymowy oraz jak pracuje nasz aparat mowy podczas świadomego akcentowania angielski samogłosek. Dostaliśmy od Petera kilka wskazówek dla stałej poprawy wymowy problematycznych samogłosek angielskich, oto one: 

 • zidentyfikowanie problematycznych punktów, 
 • znalezienie prawidłowego rozwiązania, w tym wypadku sposobu wymowy (singing or throat vowel), 
 • praca własna nad płynnym oraz pewnym wypowiadaniu danego słowa poprawnie, 
 • mentalne przestawienie się, przyzwyczajenie się do wypowiadania danego słowa w prawidłowy sposób. 

Na koniec Peter przekazał 5 wskazówek do zapamiętania: 

 1. Jeśli komunikujesz się z grupą osób w języku, który nie jest Twoim ojczystym – zdobądź mikrofon, wyraźny dźwięk dla odbiorcy zwłaszcza podczas komunikacji online jest kluczowy dla efektywnej komunikacji. 
 2. Przed ważnym spotkaniem rozgrzej swój aparat mowy. Peter podczas seminarium przedstawił kilka prostych ćwiczeń. 
 3. Artykułowanie samogłosek. 
 4. Zwróć uwagę na ton wypowiedzi, jaki może mieć odbiór wśród Twojej grupy. 
 5. Postaraj się, aby język obcy był częścią Twojego planu rozwoju kariery zawodowej. 

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Więcej informacji na temat działalności PMI znajdziecie na stronach www.pmi.org oraz www.pmi.org.pl.