Z przyjemnością informujemy, iż ponownie podpisaliśmy umowę o współpracy z kancelarią Casus Iuris. Z Casus Iuris współpracujemy już kilka lat. Ta kancelaria m. in. pomogła PMI Poland Chapter we wdrożeniu postanowień RODO do codziennej pracy organizacji.

Jesteśmy zachwyceni z faktu kontynuowania współpracy. Dziękujemy za dotychczasową pracę i liczymy na kolejne owocne lata.

Od 25 lat Kancelaria Prawna Casus Iuris współpracuje z polskimi i międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi zapewniając im kompleksową obsługę prawną. Ich klientami są mali i średni przedsiębiorcy, znaczące polskie i międzynarodowe koncerny różnych branż, a także jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji publicznej.

Główne pola działalności Casus Iuris to:

 • Procesy inwestycyjne, nieruchomości
 • Prawo administracyjne
 • Samorząd terytorialny i inne jednostki sektora finansów publicznych
 • Prawo działalności gospodarczej, prawo spółek
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • Spory sądowe, postępowanie w celu zabezpieczenia roszczeń
 • Windykacja
 • Cudzoziemcy
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Zagadnienia dotyczące finansowania przez Unię Europejską
Strona Casus Iuris