Biznes (współpraca ze sponsorami)
Culture Team
Finanse (budżetowanie, rozliczenia)
IT (tworzenie i obsługa strony WWW)
Międzynarodowy Kongres PMI
Marketing i komunikacja (promocja m.in. w social media, projektowanie grafik)
NGO
Program Mentoringowy
Strefa PMI
Transformation Team (tworzenie społeczności wokół tematyki transformacji organizacyjnej)
Wolontariusze
Women in Project Management
Wydarzenia (organizacja wydarzeń)
Young Professionals (współpraca z uczelniami i kołami naukowymi, organizacja obozów dla dzieci i młodzieży)


Application Status: