Biznes (współpraca ze sponsorami)
Edukacja (współpraca z uczelniami)
Finanse (budżetowanie, rozliczenia)
IT (tworzenie i obsługa strony WWW)
Marketing i komunikacja (promocja m.in. w social media, projektowanie grafik)
Wydarzenia (organizacja wydarzeń)
NGO
Culture Team
Women in Project Management
Disciplined Agile
Kongres


Application Status: