Trójkąt Talentów PMI

Choć umiejętności techniczne są kluczowe w zarządzaniu projektami i programami, badania PMI wskazują, że nie wystarczą one na coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym rynku globalnym.

Firmy poszukują dodatkowych umiejętności z zakresu przywództwa i inteligencji biznesowej – kompetencji, które mogą wspierać cele strategiczne o większym zasięgu, które przyczyniają się do wszechstronnego sukcesu organizacji.

Trójkąt Talentów PMI

Trójkąt Talentów PMI

Idealny zestaw umiejętności – Trójkąt Talentów PMI – to połączenie wiedzy technicznej, umiejętności przywódczych oraz wiedzy strategicznej i znajomości biznesu wsparte również obecnie umiejętnościami cyfrowymi.

 

Co to oznacza dla kompetencji PMów? Co to oznacza dla Ciebie? Trójkąt Talentów PMI mówi rozwijaniu dodatkowych umiejętności, których potrzebujesz, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom w Twoim zawodzie, również tych spoza tradycyjnego zakresu znanego kierownikom projektów. Ten wszechstronny rozwój przekłada się z kolei na nowe możliwości podniesienia wartości PMa jako strategicznego partnera w sukcesie biznesowym.

Wszechstronny rozwój z PMI Poland Chapter

Trójkąt Talentów PMI ma również odzwierciedlenie w inicjatywach PMI. W trakcie naszych seminariów, szkoleń i konferencji poruszamy tematy związane z kompetencjami z każdego z boków Trójkąta.  

Bierz udział w inicjatywach PMI Poland Chapter i zadbaj o wszechstronny rozwój swoich kompetencji. Dobre rzeczy dzieją się gdy jesteś w PMI!