Misja i wizja PMI

Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC) jest Stowarzyszeniem zrzeszającym praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Misją PMI PC jest rozwijanie centrum najlepszych praktyk zarządzania projektami dzięki podejmowaniu wielu regionalnych i krajowych inicjatyw i szerzeniu świadomości w tym obszarze.

Promujemy wysokie standardy zarządzania projektami, wspieramy budowanie bazy wiedzy oraz kontaktów w środowisku kierowników projektów, programów i portfolio, a także angażujemy się w wiele inicjatyw CSR – społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie siłami Wolontariuszy upowszechniamy wiedzę o zarządzaniu projektami lub dostarczamy innych potrzebnych otoczeniu wartości i aktywności.

Wizja PMI

PMI PC wraz z Oddziałami regionalnymi, które skupiają Wolontariuszy i uczestników wydarzeń oraz projektów, dąży do tego, aby być najbardziej rozpoznawalną marką zarządzania projektami w Polsce oraz najczęściej wybieraną organizacją zarządzania projektami w Polsce.

Jako Oddział Polski mamy także ambicję, aby być najbardziej aktywnym oddziałem PMI na świecie, co zostało do tej pory docenione prestiżowymi globalnymi wyróżnieniami od PMI: w 2013 roku – Chapter of the Year Award, a w 2014 – Collaboration & Outreach Award. Chcemy również, aby PMI PC był kreatorem nowych trendów i dobrych praktyk zarządzania projektami.

Wizja

 • Najbardziej rozpoznawalna marka zarządzania projektami w Polsce
 • Najczęściej wybierana organizacja zarządzania projektami w Polsce
 • Najbardziej aktywny oddział PMI na świecie
 • Kreator nowych trendów i dobrych praktyk zarządzania projektami

Misja

Misją PMI Poland Chapter jest promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich. Jest ona realizowana poprzez teoretyczny i praktyczny rozwój dziedziny zarządzania projektami oraz tworzenie kompleksowego kompendium wiedzy z tego zakresu.

Stowarzyszenie organizuje także warsztaty dla wolontariuszy podnoszące kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i rozpowszechnia najlepsze standardy praktyki zarządzania projektami.

Cele strategiczne

 • Wzrost rozpoznawalności marki PMI w Polsce
 • Wysoka jakość wydarzeń
 • Wzrost dojrzałości i efektywności organizacji

Wartości

 • Profesjonalizm
 • Rozwój zawodowy i osobisty
 • Wolontariat
 • Pasja
 • Współpraca