Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

21 MARCA 2024 (PRZENIESIONE Z DNIA 20 LUTEGO 2024)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków PMI PC. Na stronie tej znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje, z którymi możecie zapoznać się przed walnym zebraniem.

21 marca 2024, godzina 18.00, online

  1. Spotkanie odbędzie się w formie online, poprzez platformę Zoom.
  2. Uwaga – głosowanie podczas zebrania odbędzie się poprzez platformę Salesforce. Link do spotkania, a także instrukcje uruchomienia konta w Salesforce zostaną wysłane do wszystkich członków Stowarzyszenia mailowo. 

Planowana agenda spotkania

  1. Podsumowanie poprzednich miesięcy i plany oraz cele na 2024.

  1. Zmiany w Zarządzie.

  1. Wolne wnioski.

Otwarte role:

  1. CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSÓW – od 1 lipca 2024 (1 aplikacja)
  2. CZŁONEK ZARZĄDU DS. BIZNESU  – od 1 lipca 2024 (1 aplikacja)
  3. CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ – od 22 marca 2024 (2 aplikacje)


Kandydat na stanowisko: Członek Zarządu ds. Biznesu

Dawid Świątkiewicz

profil LinkedIn 

Dlaczego aplikujesz na tę rolę?

I am applying for the PMI PC Board Member for Business Relations because I believe my extensive experience as a project manager has equipped me with the skills and insights necessary to contribute meaningfully to this role. Over the course of my career, I have developed a deep understanding of project management best practices and the importance of fostering strong business relationships.

Having successfully led numerous projects, I have honed my abilities in communication, collaboration, and stakeholder engagement. I am passionate about promoting excellence in project management and recognize the vital role of effective business relations in achieving successful project outcomes.

Joining the PMI PC Board will allow me to leverage my experience and skills to contribute to the growth and development of our project management community. I am eager to collaborate with fellow board members to strengthen ties with businesses, enhance networking opportunities, and create initiatives that will benefit both our members and the broader project management profession.

Moreover I would like to continue the projects that I started in this role. 

Twoje nie-PMI’owe doświadczenie wolontariackie

– 2009- wolontariusz Projektora- Wolontariatu Studenckiego

– 2009-2012- wolontariusz samorządu studenckiego Politechniki Łódzkiej
– 2018- obecnie- wolontariusz PMI PC 

Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w Oddziale PMI PC? 

 2018-obecnie- wolontariusz Łódzkiego oddziału PMI PC

2018-2022- wicedyrektor oddziału Łódź ds. relacji biznesowych

2019- wolontariusz Kongresu PMI PC

06.2020-06.2022- Lider Oddziału Łódź
07.2022- obecnie- Członek zarządu ds. relacji z biznesem 

Czym dla Ciebie jest PMI? 

Po kolejnych 2 latach pracy w PMI niezmiennie twierdzę, że PMI to ludzie. Ludzie, którzy z różnych motywacji znajdują miejsce do działania i realizacji inicjatyw budujących społeczność zarządzania projektami. 

Co chcesz osiągnąć jako Członek Zarządu? 

 * Zbudowanie narzędzia/ platformy dla partnerów z ofertami pracy, praktyk

* Newsletter biznesowy- kwartalny newsletter z najważniejszymi informacjami z PMI oraz kalendarzem wydarzeń

* Stworzenie i wyszkolenie zespół account managerów budujących silne relacje z biznesem.
* Chcę wspierać oddziały w budowaniu dobrych praktyk i budowaniu koalicji na rzecz lokalnych partnerstw. 


Kandydatka na stanowisko: Członek Zarządu ds. Finansów

Kamila Majcher

profil LinkedIn 

Dlaczego aplikujesz na tę rolę?

 I have been holding the role of VP Finance from July 2022 when I started the process of transformation of finance department, since then many things have been done but there is still plenty to do therefore with second term of service I would like to finish, or at least progress, with the program, which ultimate goal is to build unified finance operations.

What was done so far:

1. creating a base for transformation:

– clarification and clearing of outstanding past transactions

– creation of reconciliation method and template

– creation of budgeting (forecast and recon) method and templates

– draft of invoicing and billing process driven by centralized finance team

2. implementation of new ways of working:

– reconciliation of revenues and costs – quarterly

– budget forecasting and reviews

– unified invoicing – still under testing

3. future goals:

– creation and implementation of intercompany accounting rules and procedures

– building centralized finance team to support daily finance operations of project teams

– unify financial reporting and enhance reporting to PMI Global 

Twoje nie-PMI’owe doświadczenie wolontariackie

N/A

Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w Oddziale PMI PC?

Jul 2022 – now – PMI PC Board Member for Finance
Feb 2021 – Jul 2022 – PMI PC – Silesia Branch Leader
Oct 2019 – Feb 2021 – Programs and Events Leader at PMI PC – Silesia Branch 

Czym dla Ciebie jest PMI? 

PMI represents more than just an organization to me; it embodies a commitment to excellence, innovation, and progress. Through my voluntary service, I’ve had the opportunity to contribute to the realization of PMI’s vision and goals, particularly in the realm of financial operations.

As I embark on my second term, PMI symbolizes a platform for continual growth and advancement. It’s a community of passionate individuals striving to make a meaningful impact in project management and beyond. With the ongoing transformation initiative, I’m eager to further align finance operations with PMI’s overarching objectives, ultimately fostering greater unity and efficiency within the organization.

In essence, PMI is not just an entity; it’s a collaborative force driving positive change, and I am honored to be a part of its journey towards excellence. 

Co chcesz osiągnąć jako Członek Zarządu?

Since assuming the role of VP Finance for PMI PC in July 2022, I’ve dedicated myself to driving transformative change within the finance department.

During my second term as VP Finance for PMI PC, my primary objective is to continue the momentum of our finance department’s transformation and bring our vision of unified finance operations closer to realization. Building on the foundation we’ve established, I aim to achieve several key milestones:

• Implementation of Intercompany Accounting Rules and Procedures. Streamlining intercompany transactions is essential for financial clarity and efficiency. By creating and implementing clear guidelines and procedures, we can ensure accurate recording and reporting of intercompany activities, minimizing discrepancies and improving overall transparency.

• Establishment of a Centralized Finance Team. To support the daily financial operations of project teams effectively, it’s crucial to build a centralized finance team. This team will serve as a reliable resource, providing expertise, guidance, and support to project teams as they navigate financial matters. By centralizing finance functions, we can enhance coordination, consistency, and effectiveness across the organization.

• Unification of Financial Reporting and Enhancement of Reporting to PMI Global. Consolidating financial reporting processes and standardizing reporting formats will enable us to present a unified financial picture of PMI PC. Additionally, enhancing reporting to PMI Global ensures alignment with broader organizational goals and facilitates strategic decision-making at both the local and global levels. By improving the quality and relevance of our financial reporting, we can provide stakeholders with actionable insights and drive informed business decisions.

In essence, my aim for the second term is to advance our journey towards unified finance operations by implementing key initiatives, fostering collaboration, and enhancing the overall financial management capabilities of PMI PC. Through these efforts, we will continue to strengthen the organization’s financial foundation and contribute to its long-term success. 


Kandydat na stanowisko: Członek Komisji Rewizyjnej

Andrii Yuzhanin

profil LinkedIn 

Dlaczego aplikujesz na tę rolę?

I am applying for this position to contribute my deep passion for project management and extensive experience in Business IT. Inspired by PMI’s commitment to excellence and collaboration, I am eager to leverage my skills to drive innovation, furthering PMI’s impact. I am dedicated to advancing the organization’s goals and fostering professional development within the project management community. 

Twoje nie-PMI’owe doświadczenie wolontariackie

I enthusiastically volunteered for the Spartan Race starting in 2020, contributing to the success of various events. My responsibilities included helping with the organization of the race and taking part as a judge on race day, allowing me to develop strong teamwork and organizational skills. This experience instilled in me a commitment to excellence and a passion for supporting community-driven initiatives. 

Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w Oddziale PMI PC?

W tym momencie nie mam jeszcze duzego doswiadczenia w oddziale PMI PC. Od roku jestem czlonkiem PMI i kiedy zauwazylem ze jest mozliwosc jakos siebie pokazac i lepiej poznac stowarzyszenie odrazu pomyslalem wyslac swoja kandydature. Mysle ze czlonek rewizyjnej komisji bedzie najlepsza opcja w takim razie. 

Czym dla Ciebie jest PMI? 

PMI dla mnie to sa ludzi. W zarzadzaniu projektami wszystko chodzi o ludzi i komunikacje z nimi dlatego PMI jest unikatowym miejscem gdzie wlasnie mozemy spotkac kogos kto podziela twoja wizje i tez nauczyc sie nowych rzeczy sami od siebie. Nie bede wspominac tez ze PMI jest globalnym zlotym standartem w zarzadzaniu projektami juz dziesietki lat. 

Co chcesz osiągnąć jako Członek Zarządu?

Jako Członek Komisji Rewizyjnej, moim celem jest przyczynianie się do skutecznego nadzoru finansowego i operacyjnego organizacji. Chcę aktywnie wspierać transparentność, uczciwość i zgodność z przepisami w działaniach PMI. Poprzez rzetelne przeglądy finansowe i procesy audytowe, dążę do zapewnienia, że PMI efektywnie zarządza zasobami, minimalizuje ryzyko i działa zgodnie z najlepszymi praktykami. Moim celem jest wspieranie integralności instytucji i przyczynianie się do jej trwałego sukcesu, co korzystnie wpływa na całą społeczność zawodową zarządzania projektami. Takze chcialbym bardziej poznac strukture PMI PC zewnatrz zeby zrozumiec w jaki sposob bylbym najbardziej pomoncy dla stowarzyszenia. 

Kandydatka na stanowisko: Członek Komisji Rewizyjnej

Patrycja Prokopek

profil LinkedIn 

Dlaczego aplikujesz na tę rolę?

Będąc już wieloletnią wolontariuszką PMI z doświadczeniem liderskim, zależy mi na kontynuacji działalności, wykorzystaniu zdobytej wiedzy na temat organizacji jak i na pozyskiwaniu nowych doświadczeń w ramach organizacji i nowej roli Członkini Komisji Rewizyjnej.

Pełniąc nową funkcję chciałabym przyczynić się do zapewnienia transparentności, uczciwości oraz skutecznej działalności organizacji zgodnie ze statutem PMI PC. Bardzo chętnie podejmę się wsparcia przy doskonaleniu procesów zarządczych oraz przy zwiększeniu efektywności organizacji. 

Twoje nie-PMI’owe doświadczenie wolontariackie

EY Ripples – programy mentoringowe 2020 – 2024
Wolontariat w szkole podstawowej (w tym wsparcie organizacji wydarzeń) 2021- 2023 

Jakie jest Twoje dotychczasowe doświadczenie w Oddziale PMI PC?

Członkini PMI 2016 – 2025.
Wolontariuszka: PMI PC Board Member 2020- 2022 ; PMI PC Branch Leader Wrocław 2023

Czym dla Ciebie jest PMI? 

PMI jest dla mnie miejscem pasji, wyjątkowych ludzi, inicjatywy z którymi się utożsamiam. Jest również miejscem rozwoju, zawodowego i personalnego oraz też mentalnego. 

Co chcesz osiągnąć jako Członek Zarządu?

Moją ambicją w roli Członkini Komisji Rewizyjnej jest pełnienie roli rzetelnej i niezależnej strażniczki interesów organizacji PMI PC. Stałe rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy związanych z audytem i kontrolą pomoże mi skutecznie wykonywać swoje obowiązki.