Źródła Wiedzy

Strony www:

Strefa PMI – artykuły:

Oficjalne kursy online: 

Książka o Disciplined Agile “Choose your Wow”

Grupy dyskusyjne:

Społeczność Disciplined Agile w Polsce:

X
X
X