Wprowadzenie do DA

Zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) dostarcza prostych wskazówek, które pomagają organizacjom usprawniać procesy w sposób uwzględniający kontekst, zapewniając solidne podstawy dla zwinności biznesowej. Czyni to poprzez pokazanie, jak powiązane są ze sobą różne działania, takie jak finanse, zarządzanie portfelem, dostarczanie rozwiązań (rozwój oprogramowania), operacje IT, architektura korporacyjna, zarządzanie dostawcami i wiele innych. DA przedstawia również, czego powinny dotyczyć te działania, jaki szereg wariantów ich realizacji jest możliwy oraz jakich kompromisów będzie wymagać korzystanie z każdego z nich.


Nasza podstawowa rada brzmi: zacznij od miejsca, w którym jesteś, zrób wszystko, co w Twojej mocy w danej sytuacji i zawsze staraj się być lepszym.


Na tej stronie znajdziesz informacje o:
Poziom 1: Założenia
Poziom 2: Disciplined DevOps
Poziom 3: Strumienie Wartości
Poziom 4: Disciplined Agile Enterprise – DAE


Zakres Disciplined Agile

Zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) jest złożony z czterech poziomów. 

  • Założenia (ang. Foundation);
  • Disciplined DevOps;
  • Strumienie Wartości (ang. Value Streams);
  • Disciplined Agile Enterprise – DAE.

Zrozum cztery poziomy zestawu narzędzi Disciplined Agile

Zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Zestaw narzędzi Disciplined Agile 
Źródło: https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/da-toolkit-onion-chart.png?la=en&v=2672a848-6a1c-440a-95c4-2fba5e48621a


Założenia

Poziom założeń zestawu narzędzi DA obejmuje: zasady, obietnice i wytyczne dotyczące sposobu myślenia DA; podstawowe koncepcje zarówno agile, jak i lean; podstawowe pojęcia z podejść kaskadowych/tradycyjnych; role i struktury zespołu oraz podstawy wyboru własnego sposobu pracy (ang. Way of Working – WoW™).


Disciplined DevOps

DevOps to optymalizowanie działań związanych z tworzeniem oprogramowania i operacjami IT. Zazwyczaj przedstawiany jest w sposób, w jaki zobrazowano na rysunku 3. To świetny początek, który w Disciplined DevOps rozszerzono, aby przyjąć podejście środowiska korporacyjnego, integrując bezpieczeństwo (ang. Security) i zarządzanie danymi (ang. Data Management), tak aby zapewnić Twojej organizacji bardziej efektywne rezultaty. Zdajemy sobie również sprawę, że dla organizacji z setkami, a czasem tysiącami systemów uruchomionych w tzw. środowisku produkcyjnym, konieczne jest solidne działanie Obszaru Wsparcia (ang. Help Desk) i efektywne Zarządzanie Wydaniami (ang. Release Management). Przepływ pracy dla Disciplined DevOps jest przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 3. Klasyczny przepływ DevOps.
Źródło:https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/classic-devops-workflow2.png?v=53960459-23fe-4914-a1c5-ca508eb4 9c62&la=en

Rys. 4. Przepływ pracy Disciplined DevOps
Źródło: https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/disciplined-devops-workflow1.png?v=5de80d44-3513-45c0-81e6-dcffd9c0a353&la=en


Strumień Wartości

Poziom Strumienia Wartości oparty jest o FLEX, którego przepływ zilustrowano na Rysunku 5. FLEX to spoiwo wiążące różne strategie organizacyjne i wizualizujące strukturę efektywnego strumienia wartości. Nie wystarczy być innowacyjnym, należy zwiększać realizację wartości – ten poziom pokazuje, jak dokładnie to zrobić w środowisku, w którym się znajdujesz.

Rys. 5. Przepływ pracy DA Flex
Źródło: https://www.pmi.org/-/media/pmi/microsites/disciplined-agile/flex-workflow1.png?la=en&v=dd35bb7c-b2cf-4738-9d24-d9ebbcda6fc4


Disciplined Agile Enterprise – DAE

Zdyscyplinowana zwinna organizacja jest w stanie wyczuwać i szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Czyni to poprzez kulturę organizacyjną i strukturę, która ułatwia wprowadzanie zmian w kontekście sytuacji, z którą ma do czynienia. Takie organizacje wymagają podejścia opartego na uczeniu się w głównym nurcie działalności biznesowej oraz leżących u jego podstaw procesów lean i agile w celu napędzania innowacji. Poziom DAE skupia się na pozostałych działaniach przedsiębiorstwa, które wspierają strumienie wartości Twojej organizacji.