Książki o Disciplined Agile

Dla zespołów Agile/Lean, które chcą się doskonalić

Choose Your WoW! A Disciplined Agile Delivery Handbook for Optimizing Your Way of Working
Scott Ambler and Mark Lines, Project Management Institute, 2020

Ta książka omawia cały zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) – Disciplined Agile Delivery (DAD), Disciplined Ta książka jest niezbędnym podręcznikiem dla trenerów i praktyków agile, pozwalającym określić i zidentyfikować jakie techniki – w tym praktyki, strategie i cykle życia – są skuteczne w pewnych sytuacjach, a w innych nie są już tak efektywne. Porady te oparte są na sprawdzonych doświadczeniach setek organizacji, które znalazły się w podobnej sytuacji jak Twoja. Każdy zespół jest unikatowy i jego sytuacja jest inna, dlatego musi wybrać i rozwinąć sposób pracy, który mu najbardziej odpowiada (Way of Working). Choose your WoW! opisuje jak to zrobić efektywnie, niezależnie od tego, czy zespoły dopiero zaczynają od Agile / Lean, czy też stosują już metody Scrum, Kanban, SAFe, LeSS, Nexus lub inne. Rady bazują na sprawdzonych doświadczeniach setek organizacji.

Overview

Istnieją dosłownie setki książek, które zostały napisane na temat agile i lean. Dlaczego jeszcze jedna? 


Większość książek skupia się jedynie na podzbiorze tego, co jest wymagane do dostarczania rozwiązań end-to-end w sposób zwinny. Opracowanie spójnego podejścia, które pozwoli złożyć te praktyki w całość jest trudne, zwłaszcza gdy porady zawarte w wielu z tych książek są sprzeczne i nie są dokładnie zbadane. Często także są oparte na zaledwie kilku udanych zastosowaniach w konkretnym kontekście. Disciplined Agile Delivery to jedyny dostępny zestaw narzędzi, który łączy w sobie najskuteczniejsze praktyki z zakresu metod lean i agile w jedno kompleksowe, oparte na kontekście podejście, które można wykorzystać do optymalizacji sposobu pracy (WoW).

Dlaczego powinieneś kupić tę książkę? Uważamy, że jest wiele powodów, które zmotywują Cię do jej przeczytania:

  • Uwzględnia Twoją unikatowość – uwzględnia fakt, że Twój zespół jest wyjątkowy i znajduje się w unikatowej sytuacji. Koniec z fałszywymi obietnicami procesu „dopasowanego do wszystkich”, którego przyjęcie wymaga znacznych i ryzykownych zakłóceń.
  • Uwzględnia złożoność, której doświadczasz – przygląda się złożoność procesu dostarczania rozwiązań i przedstawia proste sposoby, które pomogą ukierunkować wysiłki na ich doskonalenie. Koniec z uproszczonymi metodami, frameworkami, które nie uwzględniają wyzwań Twojej organizacji i nie są do niej dopasowane.
  • Zapewnia możliwość dokonania bardziej precyzyjnego wyboru – dostarcza informacji o narzędziach potrzebnych do podejmowania lepszych decyzji procesowych, które z kolei prowadzą do lepszych wyników. Krótko mówiąc, umożliwia Twojemu zespołowi zbudowanie własnego procesu i wyboru własnego WoW, który odzwierciedla ogólny kierunek Twojej organizacji. Ta książka przedstawia sprawdzoną strategię ukierunkowanego ciągłego doskonalenia (GCI) oraz strategię doskonalenia procesów. 
  • Podręcznik do certyfikacji – jest przewodnikiem do nauki dla wszystkich chętnych osób zainteresowanych przystąpieniem do certyfikacji Disciplined Agile. Są to certyfikaty, które opierają się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu, ponieważ wykwalifikowani ludzie osiągają lepsze wyniki.

Istnieje wiele sposobów, które zespół może zastosować w celu usprawnienia swojego WoW,  a także strategii służących jego ewaluacji. Wiele osób zaleca eksperymentalne podejście do ulepszania, a sterowane eksperymenty są jeszcze skuteczniejsze.


Podstawową ideą strategii cyklu ciągłego doskonalenia PDSA / PDCA / OODA jest to, że ulepszasz swoje WoW w serii małych zmian. Strategię tę społeczność lean nazywa kaizen, co po japońsku oznacza ulepszenia. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie potencjalnego usprawnienia, jak nowa praktyka lub strategia, z którą chcesz poeksperymentować, aby zobaczyć, jak dobrze działa ona w kontekście Twojej sytuacji.


Wartość DA polega na tym, że może poprowadzić Cię przez etap identyfikacji, pomagając zidentyfikować nową praktykę / strategię, która prawdopodobnie sprosta wyzwaniu, któremu chcesz sprostać. Robiąc to, zwiększasz swoją szansę na zidentyfikowanie potencjalnego usprawnienia, które zadziała u ciebie, przyspieszając w ten sposób Twoje wysiłki w celu ulepszenia WoW – nazywamy to ukierunkowanym ciągłym doskonaleniem.


Jest kilka sposobów, w jakie ta książka dostarcza wskazówek potrzebnych Twojemu zespołowi, aby wybrać i rozwijać swój WoW:

1. Wybór cyklu życia – opisuje różnej wielkości cykle życia projektu.

2. Wybór techniki – przedstawia procesy oparte na wynikach, które poprowadzą Cię przez wybór spośród setek (tak, setek!) technik dostępnych dla Twojego zespołu.

3. Ukierunkowane ciągłe doskonalenie – zawiera wskazówki, jak poprawić sposób korzystania z pętli informacji zwrotnych oraz jak ulepszyć swoje WoW, zwiększając szansę, że wybierzesz techniki eksperymentowania, które będą działać w kontekście, w którym się znajdujesz, zwiększając w ten sposób tempo usprawnień w zespole.

4. Spójne zarządzanie – pokazuje, w jaki sposób zespoły mogą mieć wyjątkowe WoW i nadal być zarządzane przez kierownictwo Twojej organizacji spójnie i skutecznie. Krótko mówiąc, ukierunkowane ciągłe doskonalenie umożliwia Twojemu zespołowi podejmowanie lepszych decyzji procesowych, które z kolei prowadzą do lepszych wyników.


Dla doświadczonych Liderów

An Executive’s Guide to Disciplined Agile: Winning the Race to Business Agility
Scott Ambler and Mark Lines, Disciplined Agile Inc., 2017

Ta książka omawia cały zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) – Disciplined Agile Delivery (DAD), Disciplined DevOps, Disciplined Agile IT (DAIT) i Disciplined Agile Enterprise (DAE) – i zawiera porady dotyczące skutecznego wdrażania strategii DA w organizacjach.

Overview

Zwinna społeczność wypracowała sposób budowania, a następnie stałego usprawniania wysoce efektywnych zespołów programistycznych. Przypomina to tworzenie silnika samochodu wyścigowego, a następnie ulepszania go, aby uzyskać większą moc, poprawić zużycie paliwa i zwiększyć prędkość. Niestety w wielu przypadkach bierzemy te wspaniałe silniki, wkładamy je do ciągnika, a następnie narzekamy, że nie wygrywamy wyścigu. Co musimy zrobić, to wziąć nasze świetne silniki samochodów wyścigowych (nasze zespoły deweloperskie), umieścić je w samochodzie wyścigowym (ekosystem DevOps), zorganizować dobrą załogę i kierowców (skuteczna organizacja IT), a następnie zgłosić do wyścigu (organizacja, która może wykorzystać IT do zarabiania pieniędzy). O to właśnie chodzi w tej książce – przejście od optymalizacji wydajności zespołu do optymalizacji całej organizacji.


Zwinność biznesowa – bycie organizacją z umiejętnością adaptacji, praktykującą lean, responsywną i uczącą się – to wyścig, który przedsiębiorstwa muszą dziś wygrać. Jednak nie ma szybkiego rozwiązania, aby osiągnąć zwinność biznesową. Jest to wieloletnia podróż wymagająca ciężkiej pracy, eksperymentów, a co najważniejsze gotowości do usprawniania się. Zestaw narzędzi Disciplined Agile (DA) zmniejsza ryzyko i zapewnia ścieżkę do przyspieszenia podróży do sprawności biznesowej. Struktura jest wyjątkowa, ponieważ jest jedyną, która łączy wszystkie elementy w spójny plan transformacji organizacji do zwinności biznesowej.            


Ta książka zaczyna się od przeglądu wyzwań i możliwości, przed którymi stoją organizacje. Następnie opisuje siedem zasad, które stanowią podstawę zestawu narzędzi Disciplined Agile (DA). W kolejnej części przybliżone zostaje Disciplined Agile Delivery (jak zbudować światowej klasy silnik), Disciplined DevOps (samochód wyścigowy), Disciplined Agile IT (samochód wyścigowy i jego zespół) i co to znaczy być Disciplined Agile Enterprise (firma wyścigowa). Książka kończy się planem rozpoczęcia transformacji Agile, a następnie przekształcenia w długoterminową strategię ciągłego doskonalenia.


Czy masz dyscyplinę, która jest niezbędna do osiągnięcia zwinności biznesowej?

Dlaczego powinieneś przeczytać książkę:

oto trzy podstawowe siły na rynku dzisiaj:


1. Każda firma wykorzystuje oprogramowanie

Zwykliśmy mówić, że oprogramowanie zjada świat, ale faktem jest, że dla biznesu oprogramowanie to świat. Konkurencyjna wartość Tesli to nie samochody elektryczne, a raczej zdolność Tesli do modernizacji i ulepszania tych samochodów za pomocą oprogramowania. Starbucks teraz konkuruje wykorzystując do tego oprogramowanie – ludzie płacą, a nawet zamawiają za pośrednictwem swoich telefonów, a do większego zakupu motywuje ich zdobywanie gwiazdek lojalnościowych.


Minęły już czasy, gdy IT było traktowane jako narzędzie, jak zasób zlecany na zewnątrz, wierząc, że należy skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, a IT nie było jedną z nich. Obecnie bycie kompetentnym w IT jest kwestią podstawową. Musisz wyróżniać się w IT, jeśli chcesz być liderem w branży.


2. Każda branża ulega transformacji

Kiedy zaczynamy pracę z nowym klientem, jednym z pierwszych pytań, które zadajemy, jest „Co nie pozwala Ci zasnąć w nocy?”. Co ciekawe, minęły ponad dwa lata, odkąd ktoś powiedział nam, że boi się swoich tradycyjnych konkurentów. Wszyscy mówią nam, że boją się przeszkód, nowych konkurentów, którzy wkraczają na ich rynek, wykorzystując nowe technologie. Firmy finansowe obawiają się zakłóceń ze strony nowych konkurentów Fintech. Sprzedawcy detaliczni są wypierani przez zakupy online, w których centra handlowe są zagrożone zamknięciem, a 65-letni Sears Canada deklaruje ochronę wierzycieli w czerwcu 2017 r. Opiekę zdrowotną zakłócają sztuczna inteligencja (AI) i druk 3D. Oczywiste jest, że Twoja organizacja musi wkrótce podjąć trudną decyzję – Czy chcesz być wypierającym czy wypieranym?


3. Dominację zdobywają zwinne firmy

Zdobycie zwinności biznesowej – adaptacyjna, responsywna i ucząca się organizacja – to Twój prawdziwy cel. Zwinność biznesowa wymaga elastyczności w całej organizacji, nie tylko w rozwoju oprogramowania, nie tylko w programach DevOps i nie tylko w IT. Nie ma teraz branży, która albo nie jest zdominowana przez zwinne firmy, albo nie jest zagrożona zakłóceniami ze strony nowych zwinnych konkurentów. Ani jednej.


Introduction to Disciplined Agile Delivery 2nd Edition: A Small Team’s Journey from Scrum to Disciplined DevOps
Mark Lines and Scott Ambler, Project Management Institute, 2020

Ta książka to krótka lektura, która przybliża zestaw narzędzi DA będących częścią Disciplined Agile Delivery (DAD). Przedstawia również studium przypadku -zespół Scrumowy, który stosując DAD do rozwiązywania niezliczonych działań, które Scrum pozostawia Tobie, osiąga wyższy poziom DAD, a następnie ostatecznie ewoluuje w podejście Disciplined DevOps.

Overview

Introduction to Disciplined Agile Delivery 2nd Edition zawiera krótki przegląd tego, jak działa zwinne tworzenie oprogramowania od początku do końca. Opisuje Disciplined Agile Delivery (DAD), pierwszy z czterech poziomów procesów decyzyjnych Disciplined Agile (DA) oraz za pomocą przedstawionego studium przypadku opisuje doświadczenia związane z przyjęciem podejścia DA. Książka opisuje, jak zespół opracowuje pierwsze wydanie aplikacji o znaczeniu krytycznym pracując w tradycyjnym środowisku korporacyjnym. Opisuje ich doświadczenia od początku do końca, począwszy od działań powołujących zespół, poprzez budowę, a skończywszy na wdrożeniu rozwiązania na środowisko produkcyjne. Opisuje również, w jaki sposób zespół współpracuje razem przy kolejnych wydaniach analizuje swoją pracę na rzecz poprawy procesu zaczynając od początków opartych o Scrum poprzez podejście ciągłego dostarczania – lean, które pasuje do rozwijającej się w organizacji strategii DevOps.


Zestaw narzędzi DA jest hybrydą istniejących metod, takich jak Scrum, Kanban, Agile Modeling, SAFe, Extreme Programming, Agile Data, Unified Process i wielu innych. DA zapewnia elastyczność w stosowaniu różnych podejść i uzupełnia brakujące elementy, które nie zostały zaadresowane przez ramy agile. W skrócie, DA to”pragmatyczny agile”. DA opisuje sprawdzone strategie dostosowywania i skalowania zwinnych inicjatyw w celu dopasowania ich do unikalnych realiów organizacji bez konieczności samodzielnego ich odkrywania. 

X
X
X