Guided Continuous Improvement

Guided Continuous Improvement (GCI) i przyspieszenie pętli
kaizen w agile

Podstawą filozofii agile jest to, że zespoły powinny posiadać swój własny proces, lub jak lubimy mówić w Disciplined Agile (DA) zespoły powinny wybrać swój sposób pracy (ang. Way of Working – WoW™). Oczywiście w praktyce łatwiej jest to powiedzieć niż zrobić. 


Wyzwanie polega na tym, że każdy zespół jest wyjątkowy i stoi w obliczu wyjątkowej sytuacji – innymi słowy, liczy się kontekst. Co więcej, nie ma „najlepszych praktyk”, raczej każda praktyka ma kompromisy i sprawdza się w niektórych sytuacjach, a w innych nie. Co gorsza, tak naprawdę nie wiesz, jak dobrze dana technika będzie działać, dopóki nie wypróbujesz jej w swoim środowisku. Biorąc to wszystko pod uwagę, jak zespół może wybrać swój WoW?


Współpracując z organizacjami, aby pomóc im ulepszać swój sposób pracy, opracowaliśmy technikę, którą nazywamy ukierunkowanym ciągłym doskonaleniem (ang. Guided Continuous Improvement – GCI). Zacznijmy od kilku definicji:

  • Pętla kaizen (ang. kaizen loop) jest podejściem, w którym zespół eksperymentuje z niewielką zmianą w sposobie pracy (WoW), wprowadzając ją, jeśli działa ona w danym kontekście i porzucając ją, jeśli nie. Celem kaizen jest często zmniejszenie lub eliminacja marnotrawstwa (jap. muda), lub przeciążenia (jap. muri).
  • Ciągłe doskonalenie (ang. continuous improvement) polega na zastosowaniu serii pętli kaizen, w celu usprawnienia WoW, w miarę upływu czasu.
  • Ukierunkowane ciągłe doskonalenie (GCI) rozszerza strategię kaizen, wykorzystując sprawdzone wskazówki, aby pomóc zespołom w identyfikacji technik, które prawdopodobnie sprawdzą się w ich kontekście. Zwiększa to odsetek udanych eksperymentów, a tym samym zwiększa ogólne tempo doskonalenia procesu. 

Źródło:
https://www.pmi.org/disciplined-agile/gci