FAQs Certyfikacja Disciplined Agile

Co daje certyfikacja Disciplined Agile?

  • Zwiększysz swoją wiedzę. Certyfikacja DA wymaga wszechstronnego zrozumienia Disciplined Agile Delivery, które z kolei opisuje, w jaki sposób wszystkie aspekty zasad i praktyk zwinnych pasują do siebie w środowisku korporacyjnym.
  • Pokażesz swój profesjonalizm. Certyfikat DA wskazuje pracodawcom Twoje zaangażowanie w podnoszenie wiedzy i umiejętności.

Czy mogę podejść bezpośrednio do egzaminu – bez robienia kursu?

Nie, aby przystąpić do egzaminu, należy przejść szkolenie prowadzone przez instruktora lub kurs w trybie samodzielnym, dostępny na życzenie. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują instrukcję w jaki sposób bezpłatnie podejść do egzaminu.

Czy certyfikat DASM lub DASSM traci swoją ważność?

Tak, certyfikacja DASM i DASSM jest ważna przez rok. Przedłużenie certyfikatu jest możliwe po uzyskaniu odpowiedniej ilości PDU oraz uiszczenie stosownej opłaty. Na ten moment wymaganych jest 7 PDU, a opłata wynosi 50 USD. 

Ile kosztuje odnowienie certyfikatu DASM i DASSM?

Certyfikacja DASM i DASSM jest ważna przez rok. Przedłużenie certyfikatu jest możliwe po uzyskaniu odpowiedniej ilości PDU oraz uiszczenie stosownej opłaty. Na ten moment wymaganych jest 7 PDU, a opłata wynosi 50 USD. 

Jaka jest cena szkolenia DASM?

Ceny warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez autoryzowanego instruktora są ustalane przez poszczególnych dostawców i mogą się różnić. Cena szkolenia online DASM w trybie samodzielnym wynosi $399 dla członków PMI i $499 dla osób niebędących członkami PMI. W tę cenę wliczona jest opłata za egzamin. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują link umożliwiający zaplanowanie egzaminu za pośrednictwem Pearson VUE w ciągu 30 dni od ukończenia kursu. Jest to egzamin online, do którego można przystąpić w dogodnym dla siebie czasie.

Czy kurs e-learningowy oparty na samodzielnej nauce pokrywa takie same tematy jak szkolenie prowadzone przez instruktora?

Obie opcje, szkolenie prowadzone przez instruktora i kurs na życzenie do samodzielnej nauki, mają na celu przygotowanie do certyfikacji. Ich zakres z założenia jest taki sam. Należy pamiętać, że samo uczestnictwo w kursie nie daje gwarancji zdania egzaminu. Rekomendujemy zapoznanie się z materiałem wskazanym podczas szkolenia.

Ile kosztuje egzamin?

Opłata egzaminacyjna jest wliczona w koszt szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują link umożliwiający zaplanowanie egzaminu, który musi odbyć się w przeciągu 30 dni. Certyfikat jest przyznawany po zdaniu egzaminu.

Jeżeli nie zdam za pierwszym razem, w jaki sposób zaplanować ponowne przystąpienie do egzaminu? 

Kursanci mają 30 dni od otrzymania linku do egzaminu na przystąpienie do niego. Jeśli nie zdadzą za pierwszym razem, mają jeszcze dwie próby w ciągu tych 30 dni, by to zrobić należy uiścić opłatę w wysokości 150$ (funkcja dostępna przez myPMI dashboard). Po płatności, link do ponownego przystąpienia jest dostępny przez 30 dni.

Ile razy mogę ponownie przystąpić do egzaminu?

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu maksymalnie trzykrotnie w ciągu 30 dni od otrzymania linku. Jeżeli nie zdadzą po trzeciej próbie, muszą ponownie wykonać szkolenie.

Jaki jest format egzaminów DASM i DASSM?

Egzaminy DASM i DASSM odbywają się za pośrednictwem Pearson VUE. Każdy egzamin odbywa się online i obejmuje 50 pytań wielokrotnego wyboru. Całkowity czas trwania to 120 minut: 30 minut na wprowadzenie, instrukcję i ankietę oraz 90 minut na część egzaminacyjną.

Ile punktów potrzebuję, aby zdać egzaminy DASM i DASSM?

PMI nie publikuje progów zaliczeniowych dla żadnych ze swoich certyfikatów.

Czy mogę podejść do egzaminu od razu po szkoleniu?

Tak, po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują link umożliwiający zaplanowanie egzaminu, który musi odbyć się w przeciągu 30 dni. Uczestnik sam decyduje o dacie i godzinie egzaminu. Certyfikat jest przyznawany po zdaniu egzaminu.

Jeśli nie otrzymasz linku do egzaminu w ciągu pięciu dni roboczych od szkolenia, prosimy o powiadomienie DACertifications@pmi.org.

Jakie kroki muszę wykonać, aby podejść do egzaminu certyfikującego DASM i DASSM?

  • Po warsztatach szkoleniowych uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z instrukcjami dostępu do egzaminu.
  • Link do egzaminu jest dostępny poprzez myPMI dashboard po zalogowaniu się do PMI. Identyfikator PMI z ważnym adresem pocztowym i poprawnym numerem telefonu jest konieczny do przystąpienia do egzaminu. 
  • Jest to egzamin dostępny poprzez platformę Pearson VUE. Można go zdawać w dowolnym momencie – o każdej porze dnia lub nocy.
  • Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu maksymalnie trzykrotnie w ciągu 30 dni od otrzymania linku. Jednakże jeżeli nie zdadzą po pierwszej próbie, a chcą ponownie przystąpić do egzaminu, muszą uiścić opłatę w wysokości 150$ (funkcja dostępna przez myPMI dashboard). Po płatności, link do ponownego przystąpienia jest dostępny przez 30 dni.

Mój kod dostępu do egzaminu wygasł – co teraz?

Jeżeli okres ważności kodu dostępu upłynął, a Ty wciąż nie zdałeś egzaminu, musisz ponownie przystąpić do szkolenia za dodatkową opłatą.

Dla kogo szczególnie jest dedykowany certyfikat DASM i DASSM?

Certyfikat DASM jest dedykowany dla osób zaczynających swoja przygodę z agile. Jest on cenny dla wszystkich członków zespołu. DASSM przeznaczony jest dla osób posiadających minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w zwinnym zespole, najlepiej w roli lidera (Disciplined Agile Scrum Master, Scrum Master, Product Owner, Architecture Owner itp.).

Czy aby przystąpić do egzaminu DASSM muszę najpierw posiadać certyfikat DASM? 

Nie, nie ma formalnego obowiązku posiadania certyfikatu DASM, przed przystąpieniem do certyfikacji DASSM. Możesz ubiegać się o certyfikat Disciplined Agile Senior Scrum Master, jeżeli spełniasz wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego i ukończysz wymagane szkolenie.

Jaka jest cena szkolenia DASM?

DASM jest dedykowany dla osób zaczynających swoją przygodę z agile, a szkolenie i certyfikacja DASM przeznaczone są dla każdego członka zespołu. Materiał obejmuje podstawy agile i lean oraz zestawu narzędzi Disciplined Agile, wyposaża w umiejętności wyboru najlepszego sposób pracy (WoW) w Twojej wyjątkowej sytuacji.

DASSM przeznaczony jest dla osób posiadających minimum dwuletnie doświadczenie na stanowiskach liderskich agile. Materiał jest wzbogacony o tematy  przygotowujące do przewodzenia zwinnym zespołem (lub wieloma zespołami) i skutecznego podejmowania bardziej złożonych i kluczowych inicjatyw dla swojej organizacji. 

Co muszę zrobić, aby przygotować się do egzaminu DASM?

Choć nie ma formalnych wymagań wstępnych dla szkolenia DASM, aby uzyskać najlepsze korzyści, zalecamy aby:

  • Zaznajomić się podstawowymi założeniami i terminologią popularnych podejść zwinnych.
  • Przejrzeć kluczowe obszary książki Choose Your WoW, które odnoszą się do celów nauczania.
  • Skupić swoją uwagę podczas szkolenia, wymieniać się spostrzeżeniami z prowadzącym i współuczestnikami, jak również podkreślać najważniejsze myśli, by móc do nich wrócić w przyszłości.
  • Zorganizować study group, aby potwierdzić zrozumienie procesów, aplikacji i koncepcji, których dotyczyło szkolenie.

Jaką pracę przygotowawczą muszę wykonać przed przystąpieniem do egzaminu DASSM?

Egzamin DASSM wymaga dokładniejszej analizy i dogłębnego zrozumienia pojęć i koncepcji zarówno kursu DASSM, jak również książki Choose Your WoW. Przed przystąpieniem do kursu zalecamy kursantom wykonanie Testu Wiedzy. Pomaga on w identyfikacji obszarów, które wymagają dodatkowego przestudiowania. Dodatkowo podaje zalecane źródła i fragmenty książki Choose Your WoW, które warto przeanalizować przed przystąpieniem do egzaminu DASSM. 

Należy pamiętać, że szkolenie wskazuje obszary i elementy wiedzy wymagane podczas egzaminu, ale nie omawia ich szczegółowo. Egzamin DASSM wymaga zrozumienia materiału pozwalającego na stosowanie DA w praktyce. 

Źródło: https://www.pmi.org/certifications/agile-certifications/agile-certification-faqs 

X
X
X