Disciplined Agile Coach (DAC)

Trenuj, motywuj i inspiruj zespoły za pomocą Disciplined Agile.

Wznieś swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu Disciplined Agile na wyższy poziom. Trenuj zespoły, w tym, jak stosować i optymalizować Disciplined Agile w całej organizacji. Zdobądź wiarygodność wśród kierownictwa. Pomóż zespołom i organizacjom wybrać ich sposób pracy (ang. Way of Working – WoW™) i realnie osiągać zwinność biznesową.


Dzięki szkoleniu i certyfikacji DAC będziesz:

 • Rozumiał, jak dostosować zespoły do strategii i celów organizacji, aby umożliwić zwinną transformację. 
 • Facylitować i wspierać proces wprowadzania zmian oraz transformacji kulturowej.
 • Dysponował zestawem narzędzi Disciplined Agile i prezentował zespołom najlepszy sposób pracy (Choose Your Wow) w sytuacji, w której aktualnie się znajdują.
 • Przyspieszał doskonalenie procesów.
 • Szkolenie pomoże przygotowywać się do egzaminu Disciplined Agile Coach (DAC), dzięki czemu zdobędziesz cenny, wiarygodny certyfikat. Opłata za egzamin jest wliczona w cenę szkolenia.

Zakres szkolenia

Faza 1 – warsztaty wstępne, nauka asynchroniczna:

 • Disciplined Agile Coach.
 • Praca nad celami końcowymi coachingu DA™.
 • Wspieranie zmian na poziomie: jednostki, zespołu i grup zespołów.
 • Coaching zespołów w kontekście ich organizacji.
 • Coaching zespołów w trakcie ich podróży transformacyjnej.

Faza 2 – warsztaty w grupie:

 • Sposób myślenia DA.
 • Praca z istniejącym zespołem zarządzającym/PMO.
 • Identyfikacja wyzwań i kompetencji.
 • Określenie możliwości doskonalenia.
 • Praca z backlogiem usprawnień.
 • Tworzenie poradnika coachingu.
 • Wdrażanie ukierunkowanego ciągłego doskonalenia (ang. Guided Continuous Improvement – GCI).
 • Wizualizacja i usuwanie przeszkód.
 • Określenie pierwotnej przyczyny problemów.
 • Wspieranie różnorodności w miejscu pracy.
 • Przeprowadzanie zespołów przez proces zmian.
 • Pokonywanie barier w podejmowaniu decyzji.
 • Praca z zespołami zewnętrznymi – GCI pomiędzy rozproszonymi zespołami.
 • Pomaganie Twojej organizacji w rozwijaniu potrzebnego potencjału.

Wymagania:

 • Trzy lata doświadczenia w agile coachingu – są to zaawansowane szkolenie oraz certyfikacja, stworzone w celu maksymalizacji przywództwa i kierunkowania pracy zespołów zwinnych poprzez skuteczne wdrożenie zestawu narzędzi Disciplined Agile. 
 • Certyfikat Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM).
 • 2-dniowe szkolenie prowadzonego przez partnera Disciplined Agile, podczas, którego będziesz miał możliwość zadawania pytań i angażowania się w rozmowy z trenerem oraz uczestnikami.

Jak to działa?

 • Zapisz się na dwudniowe szkolenie u jednego z partnerów Disciplined Agile.
 • Ukończ szkolenie i zarejestruj się na egzamin DAC. Opłata za egzamin jest wliczona w cenę kursu. 
 • W tym samym czasie otrzymasz zaproszenie do ekskluzywnej Społeczności Praktyków DAC, gdzie możesz uczyć się od praktyków o podobnych poglądach i tworzyć grupy, aby razem przygotować się do certyfikacji.
 • Zdaj egzamin i zdobądź odznakę z certyfikatem DAC.
 • Certyfikacja jest ważna przez rok i może zostać odnowiona po wygaśnięciu.

Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób Disciplined Agile Coach skutecznie wspomaga pracę zespołów przy wykorzystaniu DA Mindset i zestawu narzędzi DA? Obejrzyj nagranie “Getting to know the Disciplined Agile Coach (DAC)”.

Źródło: https://www.pmi.org/certifications/agile-certifications/disciplined-agile-coach-dac

X
X
X