Wszystkich członków Stowarzyszenia PMI Poland Chapter, informujemy, że 30 października 2023 o godzinie 18:00, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PMI PC.

Podczas spotkania wybierzemy:

  • Prezesa zarządu PMI Poland Chapter
  • Członka zarządu ds. marketingu
  • Członka zarządu ds. członkostwa
  • Członka zarządu ds. NGO
  • Członka zarządu ds. rozwoju profesjonalnego
  • Członka komisji rewizyjnej 

Wszystkie aktualnie otwarte role znaleźć można na stronie volunteer.pmi.org.

Spotkanie odbędzie się w formie online, poprzez platformę Zoom. Uwaga – głosowanie podczas zebrania odbędzie się poprzez platformę Salesforce.

Link do spotkania, a także instrukcje uruchomienia konta w Salesforce zostaną wysłane do wszystkich członków Stowarzyszenia mailowo.