Please scroll down for English version

PMI Poland Chapter jest częścią inicjatywy PMI ChapterXchange, która skupia 24 Chaptery Project Management Institute z całego świata!

Inicjatywa zapoczątkowana została przez PMI Mumbai Chapter. Jej celem jest wymiana doświadczeń, najlepszych praktyk i uczenie się od siebie.

Co charakteryzuje projekty innowacyjne? Czym różni projekt innowacyjny od klasycznego projektu biznesowego?
Jakie są różnice między zarządzaniem projektem innowacyjnym a zarządzaniem zwykłym projektem biznesowym?

Konwencjonalne metody zarządzania projektami mogą okazać się niewystarczające w skutecznym prowadzeniu projektów innowacyjnych. Podczas gdy na organizacje wywierana jest ogromna presja, aby wprowadzać innowacje, kierownicy projektów odpowiedzialni za zarządzanie nimi, mogą zagubić się z powodu braku dobrze zdefiniowanej metody, procesów i narzędzi zarządzania projektami innowacyjnymi.

Jak zatem zmienia się rola kierownika projektu w projektach innowacyjnych?
Dołącz do kolejnego wydarzenia z cyklu Chapter Xchange i posłuchaj ekspertów z całego świata!

Wydarzenie odbędzie się 21 października 2022 r. od 16:00 – 18:00.

Za udział w wydarzeniu otrzymasz 1,5 PDU!

Zarejestruj się

English version

“Research cannot be managed by the setting of very rigid goals for when a certain result must be achieved. Then it is no longer research…you cannot promise too much in advance.”  – Albert Einstein

Innovation, Research, and Fuzzy projects differ from normal business projects, the most significant being lack of clear requirements and ability to plan output from the start of the project.

Conventional project management methods may fall short in leading these projects effectively. While there is tremendous pressure on organizations to innovate, the project managers responsible for managing may sometimes be lost in absence of a well-defined project management method, processes, and tools.

What are the differences between managing an innovation project and managing an ordinary business project?

How does a project manager’s role change in these projects?

How can we track the outcome of such projects?

Join project leaders and managers from across the globe for a #pmichapterXchange collaborative event of 23-way collaboration between the PMI Chapters of; Mumbai, Netherlands, South Africa,  Sri Lanka, Phoenix, New Zealand, Zimbabwe, Indonesia, Gujarat, Lima Peru, Southern Alberta, Sao Paulo, Kenya, Ghana, Greece, Puget Sound, Poland, Alaska, United Arab Emirates, Bangladesh, Nigeria, Cameroon, and Turkiye while we explore Project Management for Innovation, R&D and Fuzzy projects

Our supporting chapters are the PMI Czech Republic, South Florida, and United Kingdom.

Date: October 21, 2022

Time: 19:30 – 21:30 IST/ 16:00 – 18:00 CEST

1,5 PDU applies for the participation in the event.

Register here