Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z obszarem NGO naszego stowarzyszenia zorganizowała w czerwcu szkolenie dla organizacji pozarządowych z południowej Wielkopolski z zakresu zarządzania projektami. Spotkanie miało zarówno charakter teoretyczny (definiowanie projektu, jego odbiorców, metodyk zarządzania projektami) jak i praktyczny (ćwiczenia w grupach polegające na planowaniu działań, harmonogramu).

Szkolenie pozwoliło rozwinąć wiedzę i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu efektywnej realizacji społecznych inicjatyw. Nie zabrakło wielu pytań i dyskusji o projektowej specyfice pracy w NGO. Tym samym mamy już plany na kolejne tematy szkoleń.