Hadrone dołączyło do grona Złotych Sponsorów Project Management Institute Poland Chapter. 

Dzięki nawiązaniu tej współpracy sponsoringowej, PMI PC zyskuje kolejnego partnera, który będzie wspierał Stowarzyszenie w realizowaniu misji, jaką jest promowanie dobrych praktyk zarządzania projektami i portfelami projektów w Polsce. 

Hadrone to wiodący polski producent oprogramowania do zarządzania portfelem projektów i projektami – Hadrone PPM. Firma od 10 lat skutecznie wspiera klientów w Polsce i na świecie w osiąganiu ich celów biznesowych dzięki lepszemu planowaniu, priorytetyzacji i wyborze projektów, a później skutecznej ich realizacji i bieżącym monitorowaniu. Dzięki integracji z MS Teams i JIRA, a także systemami klasy ERP, Workflow i Business Intelligence, Hadrone PPM zapewnia jedno zintegrowane środowisko do pracy zarówno dla PMO i kadry zarządzającej, jak i kierowników projektów i członków zespołów projektowych.

Hadrone otrzymuje również tytuł Sponsora Strefy PMI, co owocować będzie systematycznymi publikacjami merytorycznych artykułów w tym wydawnictwie. PMI PC oraz Hadrone będą również współpracować blisko przy Kongresie PMI Poland Chapter 2022. Spółka zostaje Złotym Sponsorem tego wydarzenia, a zespół projektowy Kongresu będzie korzystał z oprogramowania dostarczonego przez Sponsora – Hadrone PPM.