Za nami 32 Seminarium organizowane przez PMI Szczecin z dn. 18 grudnia 2018 r. Spotkanie poprowadziła czarująca, sprytna i energiczna Joanna Adamska, pracująca jako Team Manager w firmie infinIT Codelab i jednocześnie Dyrektor Zarządzająca PMI Oddział Szczecin. Tematem warsztatów były ‘Różnice pomiędzy generacja X i Y oraz ich znaczenie dla obecnych managerów’. Granica między generacjami przebiega na styku lat 70 i 80. Dość zaskakujący punkt w czasie, jak na tak silny przełom. Jak wynika z przeprowadzonych badań, które zostały przedstawione w czasie Seminarium, różnią je głównie cechy danego pokolenia oraz nastawienie do autorytetów, pieniędzy, edukacji, zatrudnienia, jak i samego pracodawcy.

Reprezentant pokolenia X, urodzony w latach 60-70, potrafi zrobić przysłowiowe coś z niczego. Jest twórczy, niezależny, pozytywnie nastawiony do edukacji oraz zdobywania wiedzy. Jest lojalny wobec pracodawcy. Docenia work-life balance. By uznać władze bądź autorytet potrzebuje silnych argumentów.

Reprezentant pokolenia Y, urodzony po 80 roku, jest ambitny, wielozadaniowy. Łatwiej zdobyć jego zaufanie i uznanie. Świadomie korzysta z wynagrodzenia za prace realizując marzenia i budując bazę doświadczeń. Głośno wypowiada swoje zdanie. Chce on również czuć, że ma wpływ na otoczenie.

Jak wobec tego zatrzymać w organizacji reprezentanta pokolenia Y otwartego na zmiany, stale poszukującego nowych bodźców? Angażując w zadania, choćby najmniejsze. Dając możliwość wywierania wpływu, samemu będąc również zwinnym agile. Przyzwyczajając się do nowych technologii, nie blokując kreatywności i rozwoju Y. Ponadto rozmawiając, dając możliwość zobaczenia rezultatów oraz dbając o regularny feedback.

Proste!? Warto spróbować. Rezultaty mogą być i będą spektakularne. Otwierające się na zmiany, zdystansowane dotąd X-y potrafią zainspirować młodsze Y-greki, jak mało kto. Obie generacje mają potencjał by obdarować się wzajemnie i czerpiąc z tej wymiany pełnymi garściami. Tego życzymy na kolejne lata i nadchodzący szybkimi krokami Nowy Rok 2019.

Już w styczniu zapraszamy na 33 Seminarium. Spotkania PMI to doskonalą okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i poszerzenia swojej siatki kontaktów o innych kierowników projektów i sympatyków tej metody organizacji pracy. Project Management Institute to globalna organizacja zajmująca się promowaniem dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. PMI przygotowuje i wydaje Project Management Body of Knowledge (PMBoK) oraz przyznaje egzaminuje i certyfikuje kompetencje kierowników projektów. Więcej informacji na temat działalności PMI znajdziecie na stronach www.pmi.org oraz www.pmi.org.pl.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie!

Krótka fotorelacja ze spotkania dostępna jest na oficjalnym Facebooku PMI Szczecin,